Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Besucherzentrum der Holzindustrie 
 • Návštěvnické centrum dřevařství na Modravě 
 •  
 • Modrava 12 
 • 341 92 Kašperské Hory 
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Besucherzentrum der Holzindustrie

Das Besucherzentrum der Holzindustrie bietet zahlreiche interessante Erlebnisse, denen man nirgendwo anders begegnet. Alle Darstellungen und Informationen sind ausschließlich auf das Material Holz ausgerichtet. Auf Holz treffen wir unser ganzes Leben. Das Besucherzentrum hat zum Ziel, dem Besucher zu zeigen, zu was das Holz unter dem Einfluss von verschiedenen Werkzeugen, Energien und Bedingungen fähig ist. Ziel ist es, den Besuchern das Gefühl zu vermitteln, dass das Holz ein ausgezeichnetes und wunderbares Material ist. Neben der interaktiven Ausstellung bietet das Besucherzentrum die Möglichkeit zur aktiven Teilnahme am Schaffen von Objekten aus Holz in einer Erlebniswerkstatt. Eine günstige Unterkunft in einer Touristenherberge wird angeboten. In der einzigartigen Ausstellung können Besucher mit ihren eigenen Händen das Geheimnis und Weisheit unserer Ahnen ertasten und mehrere tausend Jahre alte, bereits von den alten Ägyptern angewandte Technologien ausprobieren. Besucher erleben auch, dass das Holz nach Fällung des Baumes immer noch lebendig ist und sich verändern kann. Kurz gesagt, sie werden die technischen und technologischen Tricks und Errungenschaften durchforschen können und bekommen dazu eine populärwissenschaftliche Erklärung. Die interaktive Ausstellung bietet insgesamt 15 Stationen, bei denen die Beziehung des Menschen zu verschiedenen Holzformen charakterisiert und anschaulich gemacht werden. Sieben Stationen befinden sich bei den Schränken. Zum Ausprobieren stehen Arbeitstische zur Verfügung, aber auch auf der Terrasse kann bearbeitet werden. Alle Stationen sind in 3 Stufen, je nach Besucherinteresse, aufgeteilt. Die I. und III. Stufe sind im Grundpreis der Eintrittskarte enthalten. Was erwartet Besucher konkret in der interaktiven Exposition? - das Kennenlernen vom Holz, - die Kraft des Holzes, - Resonanzholz, - die Schaffung von Reliefs, die Plastizität von Holz, - Flößen von Holz, - Bestimmung des Holzalters - Dendrochronologie, - Röhren - ein geheimnisvolles Instrument, - Holznutzung zur Herstellung der Jagdlockpfeifen, - biwood - Duell der Holzgewächse, - Anizotrophie des Holzes - Vorteile und Nachteile, - Ebenheit - Deformation der Holzplatten durch Feuchtigkeit, - Konstruktionsverbindungen - Denkaufgabe, - Wärme- und Isolierungseigenschaften von Holz.

Návštěvnické centrum dřevařství na Modravě

Návštěvnické centrum dřevařství vám nabídne komplex neobvyklých zážitků, se kterými se jinde nesetkáte. Všechny zážitky jsou směřovány k jedinému materiálu a tím je dřevo. Se dřevem se setkáváme celý život. Záměrem tohoto návštěvnického centra je ukázat návštěvníkovi, co všechno dřevo pod vlivem různých nástrojů, energií a podmínek "dokáže". Našim cílem je, aby návštěvníci odcházeli s pocitem, že dřevo je skvělý a nádherný materiál. Mimo interaktivní expozici nabízí návštěvnické centrum aktivní účast v zážitkové dílně při tvorbě předmětů ze dřeva a levné ubytování na úrovni turistické ubytovny. V unikátní interaktivní expozici se návštěvníci mohou vlastníma rukama dotknout tajemství a moudrosti našich předků, vyzkoušet si tisíce let staré technologie - používané starověkými Egypťany, ale též zažijí, že je dřevo i po skácení stromu stále živé a dokáže se měnit. Zkrátka budou moci prozkoumat technické a technologické fígle a vymoženosti, včetně jejich populárně - vědeckého vysvětlení. Interaktivní expozice nabízí celkem 15 zastavení, která charakterizují a ukazují tematiku vztahu člověka k různým formám dřeva. 7 zastavení je ve skříňkách a k vyzkoušení ostatních jsou vlevo k dispozici pracovní stoly, či s nimi můžete jít ven na verandu. Všechna zastavení jsou rozdělena do 3 úrovní, podle vašeho zájmu. I. a III úroveň je v ceně základní vstupenky. Co konkrétně Vás v Interaktivní expozici čeká? - poznávání dřeva, - síla dřeva, - resonanční dřevo, - reliefování - plastičnost dřeva, - plavení dřeva - vorařství, - určení stáří dřeva - dendrochronologie, - húkadlo - tajemný hudební nástroj, - využití dřeva na výrobu loveckých vábniček, - biwood - souboj dřevin, - anizotropie dřeva - výhody, negativa, - rovinnost - deformace desek dřeva vlivem vlhkosti, - konstrukční spoje - hlavolamy, - tepelně-izolační vlastnosti dřeva.
 • Öffnungszeiten:
 • Juni-September, Dezember-März Mi-So: 10.00-17.00 Uhr Mo-Di: geschlossen Oktober-November, April-Mai Fr: 15.00-17.00 Uhr Sa-So: 10.00-17.00 Uhr
 • Eintrittspreis in €: ca. 1.00 - 1.70
 • Otevírací doba:
 • červen-září, prosinec-březen St-Ne: 10.00-17.00 hodin Po-Út: zavřeno říjen-listopad, duben-květen Pá: 15.00-17.00 hodin So-Ne: 10.00-17.00 hodin
 • Vstupné v Kč: 30 - 50,-

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,193 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB