Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Besucherzentrum für Textilien in der Gemeinde Lažiště 
 • Návštěvnické centrum textilu v obci Lažiště 
 •  
 • Lažiště 24 
 • 384 32 Lažiště 
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Besucherzentrum für Textilien in der Gemeinde Lažiště

In Lažiště bei Prachatice kann das neue Besucherzentrum für Textil besucht werden. Bestandteil des Zentrums ist eine einzigartige interaktive Exposition mit fünfzehn thematischen Inhalten, die in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern aus der Textilfakultät der Technischen Universität in Liberec entstanden ist. Sie können hier die Arbeit eines Designers von Textil-Mustern oder die Produktion der Nanofaser ausprobieren. Alles ist in leichter Form verarbeitet. Als Fertigungsmaterials sind Textil, Wolle und Filz. Das Besucherzentrum bietet seinen Klienten ein Komplex von Diensten - von angenehmer Unterkunft bis zur aktiven Beteiligung in einer Erlebniswerkstatt bei Gestaltung der Gegenstände aus Textil und Filz. In einer einzigartigen Interaktiven Exposition können die Besucher mit eigenen Händen das Geheimnis und Klugheit unserer Vorfahren in Berührung kommen sowie die modernsten Technologien - z.B. Produktion von Nanofasern ausprobieren. Sie können es erleben, welche Standardvorgehen in der Vergangenheit bei der Herstellung der Textil Produkte verwendet wurden. Ein Besucher kann hier ebenfalls die Arbeit eines Designers erleben und sein eigenes Textilmuster und Design mit speziellem Computer-Programm entwerfen und dann auf dem Webstuhl selbst fertigen. Was erwartet Sie in der interaktiven Exposition? - Lotus Effekt, - Webengeschichte, - Schallisolierung, - Textileigenschaft – Warengriff, - Textilienfarbe, - Geschichte des Kleiderschnitts, - Nähmaschine – Textilienverbindungstechnik, - Entwicklung der Webverfahren – schneller und billiger, - Komfort – Textileigenschaft Atmungsfähigkeit, - Arten der Textilfaser, - Entwicklung der Kupplung – Stricke, - Textil aus Recyclingmaterialien bzw. was tun mit PET-Flaschen? - Was ist Komposit – Verwendung von Textilien zusammen mit anderen Materialien.

Návštěvnické centrum textilu v obci Lažiště

V Lažišti u Prachatic můžete navštívit nové Návštěvnické centrum textilu. Součástí centra je ojedinělá interaktivní expozice s patnácti zastaveními, která vznikla ve spolupráci s vědeckými pracovníky z Textilní fakulty Technické univerzity v Liberci. Zde si můžete vyzkoušet práci návrháře textilních vzorů nebo výrobu nanovlákna. Vše je zpracováno zábavnou fomou. Výrobními materiály jsou textil, vlna a filc. Návštěvnické centrum svým klientům nabízí komplex služeb - od příjemného ubytování až po aktivní účast v zážitkové dílně při tvorbě předmětů z textilu a filcu. V unikátní Interaktivní expozici se návštěvníci mohou vlastníma rukama dotknout tajemství a moudrosti našich předků a vyzkoušet nejmodernější technologie - např. výrobu nanovláken. Mohou si vyzkoušet, jaké standardní postupy byly v minulosti používány při výrobě textilních výrobků. Návštěvník si také může vyzkoušet aktivní práci návrháře - a vytvořit vlastní vzor a design textilií s pomocí speciálního počítačového programu, který si pak může na tkalcovském stavu sám vyrobit. Co konkrétně Vás v Interaktivní expozici čeká? - lotus efek, - historie předení, - zvukové izolace, - vlastnost textilií - omak, - barva textilií, - historie střihů oděvů, - šicí stroj - technika spojování textilií, - vývoj předení - rychleji, levněji, - komfort - vlastnost textilu - prodyšnost, - druhy textilních vláken, - vývoj svazování - lana, - textil z recyklovaných materiálů - aneb co dál s PET lahvemi, - co je to kompozit - spolupráce textilií s dalšími materiály.
 • Öffnungszeiten:
 • Di-So: 10.00-17.00 Uhr Die Besichtigungen beginnen zur jeder vollen Stunde.
 • Eintrittspreis in €: ca. 1.00 - 1.70
 • Otevírací doba:
 • Út-Ne: 10.00-17.00 hodin Prohlídky začínají každou hodinu.
 • Vstupné v Kč: 30 - 50,-

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,178 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB