Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Bibliothek der Region Karlsbad 
 • Krajská knihovna Karlovy Vary 
 •  
 • Závodní 378/84 
 • 360 06 Karlovy Vary 
 •  
 • Karlsbad / Karlovarský kraj

Info • Info

Bibliothek der Region Karlsbad

Die Bibliothek der Region Karlsbad ist eine universelle öffentliche Bücherei für die ganze Karlsbader Region. Nutzer kann jeder Bürger der Tschechischen Republik oder andere Staatsangehörige mit einer Wohnsitzgenehmigung werden. Die Bibliothek bildet und archiviert einenj großen Fundus der Belletristik und der fachlichen Literatur, Periodika und weitereer Materialien im Umfang und Zusammensetzung in Abhängigkeit von ihrer Funktion. Sie führt regionale Literatur- und Informationsmedien, die sich an Karlsbad und die Umgebung orientieren. Sehr spezialisiert ist die Bibliothek auf die Literatur aus den gesellschaftswissenschaftlichen Bereichen, vor allem Sprachwissenschaften, Literaturwissenschaften und der Kultur im Allgemeinen. Die Bibliothek hat auch Poesiefonds und Fonds fremdsprachiger Literatur.

Krajská knihovna Karlovy Vary

Krajská knihovna Karlovy Vary je univerzální veřejná knihovna s působností v celém karlovarském regionu. Jejím uživatelem se může stát každý občan České republiky nebo cizí státní příslušník, který má povolení k pobytu. Knihovna vytváří a uchovává fondy krásné a odborné literatury, periodik a dalších materiálů v rozsahu a složení odpovídajícím její funkci. Buduje regionální literární a informační fond orientovaný na Karlovy Vary a okolí. Hlouběji se specializuje na literaturu ze společenskovědních oborů, zejména jazykovědy, literární vědy a kultury všeobecně. Vytváří fond poezie a cizojazyčné literatury.
 • Öffnungszeiten:
 • Mo-Fr: 09.00-19.00 Uhr
  Sa: 09:00 - 15:00
 • Eintrittspreis in €: ca. 0.70 - 3.35 €
 • Otevírací doba:
 • Po-Fr: 09.00-19.00 hodin
  So: 09:00 - 15:00
 • Vstupné v Kč: 20 - 100,- Kč

Veranstaltungen • Akce

Datensatz 1 bis 2 von 2
Rendert Time: 0,198 Sek. | Speicherverbrauch: 4,14 MB / 4,37 MB