Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Bibliothek des Westböhmischen Museums in Plzeň 
 • Knihovna Západočeského muzea v Plzni 
 •  
 • Kopeckého sady 2 
 • 301 00 Plzeň 
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj

Info • Info

Bibliothek des Westböhmischen Museums in Plzeň

Die Bibliothek entstand bei der Gründung des Museums im Jahre 1878 und umfasst heute etwa 90.000 Bände. Der Bücherfundus hat seine Schwerpunkte vor allem in geschichtlicher Fachliteratur, Fachkunstliteratur, ethnografischer und naturwissenschaflicher Literatur. Die Interessenten finden hier vor allem Titel aus der Heraldik, der Numismatik, dem Büchereiwesen, der Weltgeschichte und der tschechischen Geschichte, der Kunstgeschichte, der Architektur und des Bauwesens. Außerdem sind Bücher über Kunsthandwerke, die Geschichte der Mode und der Bekleidung, über Baudenkmäler, über zeitgenössische Kunst und Volkskunst zu finden. Einen großen Umfang haben Fachzeitschriften, die bis in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts zurück gehen.

Besonderer Bestandteil der Bibliothek sind zwei Sammlungen. Die Sammlung "Alte Drucke" umfasst Handschriften und Erstdrucke aus im 15 Jh. herausgegebenen Büchern, weiter alte Drucke aus den in der Zeit vom 16 Jh. bis zm 18 Jh. gedruckten Büchern und eine große Sammlung wertvoller Drucke. Die zweite große Sammlung hat den Tiel "Regionalliteratur" mit Bücher über Plzen, die Region Pilsen und Westböhmen. Zur Bibliothek gehört auch ein Studienraum, der mit einer Handbibliothek ausgestattet ist. In der Handbibliothek findet man Fachgrundliteratur, Wörterbücher, Bibliografien und Enzyklopädien. Ein Kopierer, Scanner und 3 Computer mit dem Zugang ins Internet und Infodatenbank stehen außerdem zur Verfügung.

Knihovna Západočeského muzea v Plzni

Knihovna vznikla při založení muzea v roce 1878. Knihovna má dnes zhruba 90.000 svazků. Její fond zahrnuje především odbornou literaturu historickou, odborně uměleckou, etnografickou a přírodovědnou. Zájemci zde naleznou tituly z heraldiky, numizmatiky, knihovědy, stětových i českých dějin, dějin umění, architektury a stavitelství, uměleckých řemesel, dějin odívání a módy, starožitností, památek, umění současného i lidového. Značný díl fondu tvoří odborné časopisy, jejichž vydávání se datuje již od poloviny 19. století.

Specifickou součástí jsou dva sbírkové fondy. Sbírka "Staré tisky" zahrnuje rukopisy, prvotisky (tj. knihy vytištěné v 15. stol.), staré tisky (tj. knihy vytištěné od 16. do 18. století) a velkou sbírku vzácných tisků. Ve druhé sbírce "Regionální literatura" je možné nalézt literaturu o Plzni, Plzeňsku i západočeském regionu. Součástí knihovny je i studovna, která je vybavena příruční knihovnou se základními odbornými díly, slovníky, bibliografiemi a encyklopediemi. K dispozici je kopírovací stroj, skenovací zařízení a 3 počítačová pracoviště s přístupem na internet a k licencovaným informačním databázím.
 • Öffnungszeiten:
 • Di-Do: 09.00-12.00,  13.00-17.00 Uhr
  Fr: 09.00-12.00 Uhr
 • Otevírací doba:
 • Út-čt: 09.00-12.00, 13.00-17.00 h
  Pá: 09.00-12.00 h
Rendert Time: 0,173 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB