Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Bergbaumuseum Příbram 
  • Hornické muzeum Příbram 
  •  
  • nám. Hynka Kličky 293 
  • 261 01 Příbram 
  •  
  • Sonstige / ostatní

Info • Info

Bergbaumuseum Příbram

Museum: Das größte Bergbaumuseum der tschechischen Republik. 2 Dampffördermaschinen, Einfahrt in den Prokop - Stollen mit der Grubenbahn (260 m). Fahrt mit der Grubenbahn zwischen Ševčin - Schacht und Ševčin - Stollen. Wasserrad von 12,4 m im Durchmesser Untertage mit angeschlossenem Kunstgezeug (Kunstgestänge, gußeiserne Kunstwinkel), Mineralienausstellung, 2 Malakoff - Fördertürme. Der Stollen kann an den Wochenenden besichtigt werden. Dazu gehört auch eine umfangreiche Freilichtausstellung. Weitere Informationen zum Museum finden Sie unter: www.muzeum-pribram.cz

Hornické muzeum Příbram

Muzeum: Největší hornické muzeum v ČR. 2 parní těžní stroje, vjezd do Prokopovy štoly s důlní dráhou (260 m). Jízda důlní dráhou mezi šachtou Ševčín a štolou Ševčín. Vodní kolo o průměru 12,4 m, s připojenou soustavou čerpadel (systém táhel, litinový kříž), výstava minerálů, 2 těžební věže Malakoff. Podzemní chodby se mohou navštívit o víkendech. K tomu patří také rozsáhlý skanzen. Další informace k muzeu najdete na: www.muzeum-pribram.cz

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
 |
 |
 |
 |
Rendert Time: 0,178 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,31 MB