Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

  • Rettung und Gesamtrenovierung der Synagoge in Písek (DTZF-Projekt) 
  • Záchrana a celková obnova synagogy v Písku 
  •  
  • Soukenická 
  • 397 01 Písek 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Rettung und Gesamtrenovierung der Synagoge in Písek (DTZF-Projekt)

Die Synagoge in Písek wurde im Jahr 1871 im orientalischen Stil mit neuromanischen Elementen anstelle eines älteren Bethauses, das seit Anfang des 18. Jahrhunderts belegt ist, erbaut. Ihre außergewöhnliche Architektur, der sog. maurische Stil, und die prächtige Ausmalung des Innenraums machen die Synagoge einzigartig.

Nach dem Zweiten Weltkrieg (1953) wurde das Gebäude als Lager benutzt und der Betsaal durch eine eingezogene Decke in zwei Stockwerke unterteilt. Seit 1995 ist die Synagoge wieder im Besitz der jüdischen Gemeinde und wird seither schrittweise rekonstruiert. Im Jahr 2005 wurde mit der Restaurierung des Innenraums der Synagoge begonnen.

Die Renovierung der Synagoge in Písek wurde 2005 vom Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds (DTZF) gefördert. Der Zuschuss betrug 600 000 CZK.

Záchrana a celková obnova synagogy v Písku

Synagoga v Písku byla vystavěna r. 1871 v orientálním slohu s novorománskými prvky jako náhrada za starší modlitebnu, doloženou ve městě od počátku 18. století. Synagoga je jedinečná svým architektonickým řešením v tzv. maurském stylu a bohatou malířskou výzdobou interiéru.

Po 2. světové válce (1953) byla synagoga využívána jako skladiště a modlitební sál byl rozdělen stropem na dvě podlaží. Od r. 1995 je znovu ve vlastnictví židovské obce a postupně prochází celkovou rekonstrukcí. Roku 2005 bylo zahájeno restaurování interiéru synagogy.

Renovace synagogy v Písku byla v r. 2005 finančně podpořena Česko-německým fondem budoucnosti (ČNFB). Výše příspěvku činila 600 000 Kč.

Fotogalerie • Fotogalerie

Die Synagoge in Písek (Foto: www.na-kole.wz.cz) | Synagoga v Písku (foto: www.na-kole.wz.cz)
Die Synagoge in Písek | Synagoga v Písku
Die Ostfront der Synagoge | Východní průčelí synagogy
Detail | detail
Fenster - Detail | Detail okna
Ecktürmchen | Nárožní věžice
Das Hauptportal der Synagoge | Hlavní průčelí synagogy
Das heutige Interieur der Synagoge | Současný interiér synagogy
Das Interieur der Synagoge vor dem Krieg | Interiér synagogy před válkou
Rendert Time: 0,183 Sek. | Speicherverbrauch: 4,09 MB / 4,32 MB