Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo Imagemap K und B Imagemap K und B
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Adresse • Adresa

 • Agentur für Regionalentwicklung Šumava, o.p.s.  
 • Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s.  
 •  
 • Stachy 422 
 • 384 73 Stachy 
 •  
 • Südböhmen / Jihočeský kraj

Info • Info

Agentur für Regionalentwicklung Šumava, o.p.s.

Die Agentur für Regionalentwicklung Šumava, o.p.s. (Böhmerwald) bietet folgende Dienstleistungen:
 • Bearbeitung von Anträgen für EU-Programme (PRV, OP, ROP, Ziel3,…),
 • Vorbereitung und Umsetzung von Auswahlverfahren
 • Ausarbeitung von Machbarkeitsstudien und Studien zu Auswirkungen auf die Lebensumwelt,
 • Beratung auf dem Gebiet der Subventionsprogramme der Staatsministerien,
 • Gemeindeentwicklungskonzepte,
 • Regional- und Lokalmarketing, Marktumfragen, Entwicklung von Tourismusangeboten, Herstellung von Reklamematerial,
 • Beratung und Service für UnternehmerInnen, Ausarbeitung von Geschäftsplänen,
 • Finanzberatung, Bewertung von ausgearbeiteten Projekten für Kredit- und SubventionsgeberInnen, Sicherstellung des Finanzmittelflusses,
 • Zusammenarbeit bei der Erstellung von strategischen Entwicklungskonzepten und Aktionsplänen,
 • Organisation von Seminaren, Vorträgen und Bildungskursen

Der Schwerpunkt der Agentur liegt insbesondere auf:
 • ländlicher Entwicklung
 • grenzübergreifender Zusammenarbeit
 • Tourismus und Kultur
 • Lebensumwelt
 • Regionalentwicklung
 • Personalwesen und lebenslangem Lernen
 • Unterstützung von Unternehmen

Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s.

Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s. nabízí následující služby:
 • zpracování žádostí do programů EU (PRV, OP, ROP, Cíl3,…),
 • příprava a realizace výběrových řízení ,
 • zpracování studií proveditelnosti a studií vlivu na životní prostředí,
 • poradenství v oblasti dotačních programů ministerstev ČR,
 • rozvojové koncepty obcí,
 • regionální a místní marketing, průzkum trhu, rozvoj nabídek v cestovním ruchu, zajištění výroby reklamních materiálů,
 • poradenství a servis pro podnikatele, zpracování podnikatelských záměrů,
 • finanční poradenství, posouzení zpracovaných projektů pro poskytovatele půjček a dotací, zajištění toku finančních prostředků,
 • spolupráce při tvorbě strategických rozvojových koncepcí a akčních plánů,
 • organizace seminářů, přednášek, a vzdělávacích kurzů

Agentura se zaměřuje především na:
 • rozvoj venkova
 • přeshraniční spolupráci
 • cestovní ruch a kulturu
 • životní prostředí
 • regionální rozvoj
 • lidské zdroje a celoživotní vzdělávání
 • podporu podnikání
Rendert Time: 0,172 Sek. | Speicherverbrauch: 4,08 MB / 4,31 MB