Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo
logo
logo

Detail • Detail

Musik klassisch

Samstag 18. Januar 2020   17.00 h - 19.00 h

Augusts Starke Hofmusik

Auf dem Konzert wird Kammermusik aus der Zeit des Hofes des sächsischen Kurfürsten und polnischen Königs klingen.

In der Zeit der Regentschaft Augusts des Starken erblühte Dresden in vielerlei Hinsicht zu einer prunkvollen europäischen Kulturmetropole. August investierte in Kunstsammlungen, Architektur, Musik und die bildenden Künste, so dass schon 100 Jahre später, 1802, der deutsche Dichter Johann Gottfried Herder schrieb, Dresden sei das deutsche Florenz.

vážná hudba

Samstag 18. Januar 2020   17.00 h - 19.00 h

Hudba dvora Augusta Silného

Na koncertě bude znít komorní dvorská hudba z doby saského kurfiřta a polského krále.

Za vlády Augusta Silného rozkvetly Drážďany v mnoha aspektech v nádhernou evropskou kulturní metropoli. August ivestoval do uměleckých sbírek, architektury, hudby a výtvarného umění, takže o 100 let později v roce 1802 německý básník Johann Gottfried Herder napsal, že Drážďany jsou německá Florencie.
  • St. Johanniskapelle 
  • Kaple sv. Jana 
  •  
  • Oberer Stephansberg 7a 
  • 96049 Bamberg 
  •  
  • Oberfranken / Horní Franky
Rendert Time: 0,070 Sek. | Speicherverbrauch: 3,78 MB / 4,17 MB