Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo
logo
logo

Detail • Detail

Ausstellung

Mittwoch 08. Jan 2020 - Sonntag 09. Feb 2020

Roman Brichcín – Zeichnungen

Die Einführungsausstellung des neuen Jahres zeigt nach langer Zeit das Werk eines südböhmischen Künstlers, Roman Brichcín (1958). Der Autor, dessen kreatives Hauptthema das menschliche Schicksal und das Hauptmotiv die menschliche Figur ist.

Es schöpft Inspiration aus der Wahrnehmung des Lebens, Beobachtung, Intuition und der transzendentalen Sucht. Mit dem lyrischen Ausdruck mit häufiger Anwesenheit von Expressivität schafft er ein "Bild" seiner Welt, in der der Mensch eine zentrale Rolle spielt. Er wird in Aktion dargestellt, in der Verstrickung von Beziehungen und Emotionen sowie als eine Gestalt, die auf ein Wunder wartet.

výstava

Mittwoch 08. Jan 2020 - Sonntag 09. Feb 2020

Roman Brichcín – Kresby

Úvodní výstavou nového roku představujeme po delší době dílo jihočeského umělce, kterým je Roman Brichcín /1958/. Autor, jehož stěžejním tvůrčím tématem je lidský osud a hlavním motivem lidská figura.

Podněty čerpá z vnímání života, pozorování, intuice i transcendentální touhy. Lyrickým projevem s častou přítomností expresivity vytváří „obraz“ svého světa, kde ústřední roli hraje člověk. Ten je zobrazován v akci, v propletenci vztahů a emocí, stejně jako bytost čekající na zázrak.
  • Haus der Künste - Ausstellungssaal der Stadt České Budějovice (Budweis) 
  • Dům umění - Výstavní síň města České Budějovice 
  •  
  • Náměstí Přemysla Otakara II. 38 
  • 370 01 České Budějovice 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj
  • Eintrittspreis in €:   frei
  • Vstupné v Kč:   zdarma
Rendert Time: 0,059 Sek. | Speicherverbrauch: 3,78 MB / 4,17 MB