Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo
logo
logo

Detail • Detail

Sonstige

Donnerstag 05. Dezember 2019   12.00 h - 19.00 h

Nikolausfahrt

Der Verkehrsbetrieb in Karlsbad wird eine spezielle Buslinie abfertigen - einen Weihnachtsbus mit Nikolaus, dem Teufel und einem Engel an Bord.

Der Bus wird von 14:00 bis 17:00 Uhr durch die Stadt fahren, der Fahrpreis wird vom Nikolaus bezahlt und für die Fahrgäste ist auch ein kleines Geschenk für ein Lied oder einen Kinderreim vorbereitet.

Der Bus fährt um 14:00 Uhr von der Haltestelle Okružní in Stará Role ab und fährt nach Rybáře, Růžový vrch, Bohatice, Drahovice oder Dvory. Die Endhaltestelle ist um 17:00 Uhr in Lázně III. Interessenten können sich entweder an den Bushaltestellen mit dem Hort von Nikolaus treffen oder auch mit dem Bus mitfahren.

Es ist auch eine Nikolausbescherung an der Mühlenkolonnade (Mlýnská kolonáda) - ab 17:00 Uhr vorbereitet. Kinder können sich auf Nikolaus mit einem Engel und auf zwei Teufel aus Loket freuen. Das Programm endet um 18:00 Uhr mit dem Auftritt der bekannten Band Maxim Turbulenc.

Die KV Arena organisiert dann in der Trainingshalle das traditionelle öffentliche Eislaufen des Nikolaus. Der Eintritt ist frei. Von 18:00 bis 19:00 Uhr kann man mit Teufeln, Engeln und vielleicht Nikolaus im Rhythmus von Märchenhits Schlittschuh laufen.

ostatní

Donnerstag 05. Dezember 2019   12.00 h - 19.00 h

Mikulášská jízda

Dopravní podnik Karlovy Vary vypraví zvláštní autobusovou linku - vánoční autobus s Mikulášem, čertem a andělem na palubě.

Autobus bude jezdit po městě od 14:00 do 17:00 hodin, jízdné platí Mikuláš a pro cestující je připravena i malá nadílka za písničku nebo říkanku.

Autobus vyjíždí ve 14:00 hodin ze zastávky Okružní ve Staré Roli, zajede například do Rybář, na Růžový vrch, do Bohatic, Drahovic nebo Dvorů a konečnou zastávku bude mít v 17:00 hodin Lázní III. Zájemci se mohou buď jen potkat s družinou Mikuláše na zastávkách nebo se busem i svézt.

Dále je připravena Mikulášská nadílka na Mlýnské kolonádě – od 17:00 hodin. Děti se mohou těšit na Mikuláše s andílkem a dorazí i dva čerti z Lokte. Program vyvrcholí v 18:00 hodin vystoupením oblíbené skupiny Maxim Turbulenc.

KV Arena pak pořádá v tréninkové hale tradiční Mikulášské veřejné bruslení. Vstupné se neplatí. Od 18:00 do 19:00 hodin se bude bruslit s čerty, anděly a možná i Mikulášem v rytmu pohádkových hitů.
  • Informationszentrum Karlsbad 
  • Informační centrum Karlovy Vary 
  •  
  • T. G. Masaryka 53 
  • 360 01 Karlovy Vary 
  •  
  • Karlsbad / Karlovarský kraj
  • Eintrittspreis in €:   frei
  • Vstupné v Kč:   zdarma
Rendert Time: 0,061 Sek. | Speicherverbrauch: 3,79 MB / 4,17 MB