Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo
logo
logo

Detail • Detail

Ausstellung

Freitag 29. Nov 2019 - Sonntag 05. Jan 2020

Weihnachtsausstellung: Um Mitternacht erscheint der Engel

Die Ausstellung macht die Besucher mit traditionellen Bräuchen und Gegenständen bekannt, die untrennbar mit Weihnachten und mit der Zeit vor dem Advent verbunden waren und immer noch verbunden sind...

Erfreuen kann man sich an den mysteriösen Personen und Bräuchen dieser magischen Zeit, zu denen sicherlich nicht nur - wie es zu scheinen mag – das Nichtstun gehörte, sondern auch das Ergebnis geschickter Hände vergangener und heutiger Holzschnitzmeister, Töpfer - Keramiker, Spitzenmacher, Bäcker und vieler anderer Volksschöpfer, die jedes Jahr mit Rücksicht auf die Tradition und von ihrer eigenen Vorstellungskraft begleitet diese liebliche Schönheit "zum Vergnügen ihren eigenen und unserer Herzen" schaffen.

Die Ausstellung wird traditionell Illustrationen enthalten, bei denen sowohl junge als auch erwachsene Besucher einzelne Schöpfer und ihre Techniken kennenlernen und ihre Geschicklichkeit ausprobieren oder ihre eigene Inspiration finden können. Natürlich gibt es auch schöne Weihnachtsmusik und Weihnachtslieder sowie den Geruch von Gebäck.

výstava

Freitag 29. Nov 2019 - Sonntag 05. Jan 2020

Vánoční výstava: V půlnoční hodinu anděl se zjevuje

Výstava seznámí návštěvníky s tradičními zvyky a zvykoslovnými předměty, které k vánočnímu – a jemu předcházejícímu adventnímu času neodlučitelně patřily a stále patří...

Potěšíme se tajemnými postavami a zvyky tohoto magického období, které ale rozhodně nepatřilo – jak by se na první pohled mohlo zdát -  pouhé zahálce, i výsledky šikovných rukou minulých a současných mistrů řezbářů, hrnčířů – keramiků, krajkářek, pekařek a mnoha dalších lidových tvůrců, kteří každoročně vytvářejí s úctou k tradici doplněnou vlastní fantazií tuto půvabnou krásu „ pro potěšení vlastního i našeho srdce “.

Součástí výstavy budou tradičně i názorné ukázky, při kterých se budou moci malí i velcí návštěvníci seznámit s jednotlivými tvůrci a jejich technikami a vlastnoručně si vyzkoušet svou šikovnost či najít vlastní inspiraci. Chybět pochopitelně nesmí líbezný doprovod vánoční hudby, písní i koled a vůně lidového pečiva.
  • Südböhmisches Museum in Böhmisch Budweis 
  • Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích 
  •  
  • Dukelská 1 
  • 370 51 České Budějovice 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj
  • Eintrittspreis in €:   ca. 1,00 / 0,50
  • Vstupné v Kč:   25,00 / 15,00
Rendert Time: 0,061 Sek. | Speicherverbrauch: 3,79 MB / 4,17 MB