Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo
logo
logo

Detail • Detail

Ausstellung

Donnerstag 14. Nov 2019 - Sonntag 05. Jan 2020

50 Jahre später

Seit 1967 konzentriert der Verein der Konkretisten Vertreter der tschechischen und slowakischen konstruktiv-konzipierten Kunst, deren universelle Sprache die Geometrie war. Sowohl ehemalige als auch aktuelle Clubmitglieder werden auf der Ausstellung vertreten sein. Das Ausstellungsprojekt erinnert an den 50. Jahrestag der ersten Ausstellung des Clubs in der Karlsbader Galerie im Jahr 1969.

Die Ausstellung zeigt Werke mehrerer Künstler, die bereits 1969 in Karlsbad ausstellten. Der Club der Konkretisten existiert noch nach gewisse Peripetie und präsentiert die Künstler der ältesten Generation, einer Generation, die in den 1970er und 1980er Jahren eine informelle neokonstruktivistische Gemeinschaft erlebte, die Autoren, die nach 1989 den Weg in die geometrische Kunst gefunden haben auch die Künstler von der jüngsten Künstlergeneration.

výstava

Donnerstag 14. Nov 2019 - Sonntag 05. Jan 2020

O 50 let později

Klub konkretistů od roku 1967 soustředil představitele českého a slovenského konstruktivně koncipovaného umění, jehož univerzální řečí byla geometrie. Na výstavě budou zastoupeni původní i současní členové klubu. Výstavní projekt připomíná 50. leté výročí od konání první výstavy klubu v karlovarské galerii roku 1969.

Na výstavě jsou k vidění díla několika umělců, kteří v Karlových Varech vystavovali už v roce 1969. Klub konkretistů po určitých peripetiích stále existuje a na výstavě se prezentuje umělci nejstarší generace, generace, jež zažila neformální neokonstruktivistické společenství v 70. a 80. letech, autory, kteří si cestu ke geometrickému umění našli po roce 1989 i generací umělců nejmladších.
  • Kunstgalerie Karlovy Vary 
  • Galerie umění Karlovy Vary 
  •  
  • Goethova stezka 6 
  • 360 01 Karlovy Vary 
  •  
  • Karlsbad / Karlovarský kraj
  • Eintrittspreis in €:   ca. 1,50 / 1,00
  • Vstupné v Kč:   40,00 / 20,00
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 3,78 MB / 4,17 MB