Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo
logo
logo

Detail • Detail

Ausstellung

Montag 11. Nov 2019 - Sonntag 12. Jan 2020

Milíře

Das internationale Malertreffen in der Natur der erzgebirgischen Landschaft brachte vor fünf Jahren eine grundlegende Veränderung mit sich – damals wurden zwei Ereignisse miteinander verknüpft.

In dem Erzgebirgsstädtchen Bergstadt Platten fand nämlich traditionell (schon seit 2004) ein Pleinair für tschechische Künstler statt – inspiriert wurde es von dem örtlichen Patrioten, Philosophen und Dichter Jindra Konečný. Und im Jahre 2014 suchten die Organisatoren nach einem neuen dauerhaften Standort für einen geeigneten Rahmen von Milíře, der langjährigen, überwiegend tschechisch-deutschen Veranstaltung. Eine Andeutung der Plattner Aktivität wurde übrigens schon im Jahre 2006 ausprobiert, als der Organisator Eduard Milka mit František Tumpach, dem damaligen Garanten der traditionsreichen Aktion der regionalen Kreis -Künstler- -Assoziation Karlsbad, eine Absprache über die Verknüpfung der hiesigen Aktivitäten und der damals in der deutschen Grenzstadt Schirnding organisierten Aktion Milíře traf.

Es handelte sich allerdings um eine Kooperation zweier ähnlicher Veranstaltungen „auf die Ferne“; mehrere Künstler nahmen an den beiden Open -Airs teil, und die Ergebnisse wurden erst anlässlich einer Gemeinschaftsausstellung miteinander konfrontiert. Wie man aber aufgrund der vergangenen sechs Jahrgänge sieht, ist der tatsächliche Zusammenschluss der beiden Workshops lebensfähig und heute sozusagen selbstverständlich.

Ausstellungsraum des Hotels Green House in Karlsbad beweist wieder einmal mehr die Qualität der ausgestellten Werke und auch die unterschiedlichen Herangehensweisen der beteiligten Künstler.

výstava

Montag 11. Nov 2019 - Sonntag 12. Jan 2020

Milíře

Mezinárodní setkání malířů v přírodě krušnohorské krajiny přineslo před pěti lety zásadní změnu – spojily se tehdy dvě aktivity. 

V Horní Blatné se totiž tradičně (od roku 2004) pořádal plenér pro české umělce – na inspirativní popud místního patriota, filosofa a básníka Jindry Konečného. A v roce 2014 hledali organizátoři novou stabilní lokaci pro rámec Milířů, tedy dlouholeté převážně česko-německé akce. Náznak spolupráce už blatenská aktivita ostatně vyzkoušela v roce 2006, když se organizátor Eduard Milka domluvil s Františkem Tumpachem, tehdejším garantem tradiční akce z Krajské umělecké asociace Karlovy Vary, na propojení zdejších aktivit a Milířů pořádaných tehdy v německém příhraničním městečku Schirnding.

Jednalo se ale o kooperaci dvou podobných akcí „na dálku“, několik výtvarníků se zúčastnilo obou plenérů a výsledky byly konfrontovány až na společné výstavě. Jak je ovšem z uplynulých šesti ročníků vidno, skutečné sloučení obou malířských workshopů je životaschopné a dnes už jaksi samozřejmé. 

Výsledná výstava v oblíbeném výstavním prostoru karlovarského hotelu Green House opět dokazuje kvalitu vystavených děl i rozdílnost přístupů zúčastněných umělců. Přitom je zároveň důkazem, jak při různorodosti stylů a výtvarné orientace funguje komunikace mezi nimi, jak jsou umělci schopni se navzájem inspirovat.

  • Galerie Green House 
  •  
  • U Imperiálu 198/11 
  • 360 01 Karlovy Vary 
  •  
  • Karlsbad / Karlovarský kraj
Rendert Time: 0,142 Sek. | Speicherverbrauch: 3,79 MB / 4,17 MB