Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo
logo
logo

Detail • Detail

Ausstellung

Donnerstag 17. Okt 2019 - Sonntag 12. Jan 2020

November 1989 - Im Herbst fallen Blätter und Kommunisten

Die Ausstellung führt die Besucher in die letzte Phase der Normalisierung der Tschechoslowakei, die am 17. November 1989 mit dem Sturz des kommunistischen Regimes ihren Höhepunkt fand.

Die Ausstellung konzentriert sich vor allem auf die Region Pilsen und erinnert mit Hilfe von Zeitartefakten, Dokumenten, Plakaten und Fotografien nicht nur an das Leben in der Zeit des realen Sozialismus, sondern auch an dessen revolutionären Abschluss.

Ein weiteres interessantes Merkmal des Ausstellungskonzepts ist die Tatsache, dass auch die Teilnehmer der Novemberrevolution in Pilsen an dessen Gestaltung beteiligt sind.

výstava

Donnerstag 17. Okt 2019 - Sonntag 12. Jan 2020

Listopad 1989 - Na podzim padá listí a komunisti

Výstava zavede návštěvníky do poslední fáze normalizačního období Českoslovrenska, které vyvrcholilo pádem komunistického režimu 17. listopadu 1989.

Výstava bude zameřena především na plzeňský region a pomocí dobových artefaktů, dokumentů, plakátů a fotografií nám připomene nejen život v období reálného socialismu, ale i jeho revoluční závěr.

Zajímavostí koncepce výstavy je i fakt, že se na jejím ztvárnění podílejí i přímí účastníci listopadové revoluce v Plzni.
  • Westböhmisches Museum in Plzeň / Pilsen - "Kulturschatz" 
  • Západočeské muzeum v Plzni - "Kulturní poklad" 
  •  
  • Kopeckého sady 2 
  • 301 00 Plzeň 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj
  • Eintrittspreis in €:   ca 2,50
  • Vstupné v Kč:   60,00
Rendert Time: 0,050 Sek. | Speicherverbrauch: 3,78 MB / 4,17 MB