Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo
logo
logo

Detail • Detail

CeBB

Donnerstag 14. November 2019   09.30 h - 16.30 h

Gesprächsforum: Grünes Band

An den Orten, an denen vor über 30 Jahren der Eiserne Vorhang Bayern und Böhmen voneinander trennte, finden wir heute eine einzigartige Natur- und Kulturlandschaft. Dieses Grüne Band verbindet beide Länder als Symbol der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und des gemeinsamen Natur- und Kulturerbes.

Für den Bereich Oberpfalz-Region Pilsen werden derzeit Machbarkeitsstudien zum Thema Grünes Band, Schutz und Nutzung der Landschaft und ihre Potenziale erarbeitet. Gemeinsam mit Vertretern von Gemeinden, Fachleuten aus den Bereichen Naturschutz, Tourismus und Landwirtschaft und der breiten Öffentlichkeit, wird im Rahmen der Veranstaltung Wege erörtert, wie das Potential des Grünen Bandes noch intensiver genutzt werden kann. In Anschließenden Exkursion werden Vorschläge für die zukünftige Landschaftnutzung gezeigt.

Das Gesprächsforum wird vom Centrum Bavaria Bohemia im Rahmen des Projekts „Zukunft Nachbarschaft“ umgesetzt, das aus Mitteln des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds gefördert wird. Ziel ist es, Zukunftsthemen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen Bayern und Böhmen zu identifizieren.

Die Veranstaltung wird simultan ins Deutsche und Tschechische gedolmetscht.

Anmeldung erfordertlich bis 10. November 2019 per E-Mail an veronika.krizkova@cebb.de.

CeBB

Donnerstag 14. November 2019   09.30 h - 16.30 h

Diskuzní fórum: Zelený pás

Na místech, kde před více než třiceti let Čechy a Bavorsko dělila železná opona, můžeme dnes nalézt jedinečné přírodní a kulturní bohatství. Tento Zelený pás obě země spojuje jako symbol přeshraniční spolupráce a našeho přírodního a kulturního dědictví.

Pro oblast Plzeňského kraje a regionu Horní Falce jsou v současnosti vypracovávány studie proveditelnosti k tématu Zelený pás, ochrana a využití krajiny a její potenciál. Společně se zástupci obcí, odborníky z oblasti ochrany přírody, turismu, zemědělství a širokou veřejností chceme během diskusního fóra přijít na to, jak můžeme potenciál Zeleného pásu ještě lépe využít. V rámci exkurze ukážeme příklady využití krajiny.

Diskusní fórum pořádá Centrum Bavaria Bohemia v rámci projektu Budoucnost sousedství. Jeho cílem je společně s odborníky a širokou veřejností identifikovat témata budoucí přeshraniční spolupráce mezi Českem a Bavorskem.  

Akce bude simultánně tlumočena do češtiny a do němčiny.

Zájemce o účast na diskuzním fóru prosíme o přihlášení do 10. listopadu 2019 na e-mailu veronika.krizkova@cebb.de.
 • Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) 
 •  
 • Freyung 1 
 • 92539 Schönsee 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Ansprechpartner / Kontaktní osoba
 • Dr. Veronika Hofinger (Projekt- und Redaktionsleitung)
 •  
 • Tel. +49(0)9674-924877
 • Fax +49(0)9674-913067
 • eMail info@cebb.de
 • Internet http://www.bbkult.net
Rendert Time: 0,060 Sek. | Speicherverbrauch: 3,79 MB / 4,17 MB