Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo
logo
logo

Detail • Detail

Ausstellung

Sonntag 01. Sep 2019 - Sonntag 22. Sep 2019

In Gaeta ist alles Gold was glänzt

Nach einigen Jahren der intensiven Auseinandersetzung mit der Keramik zeigt Ernst Zahnweh in seiner diesjährigen Ausstellung in der Produzentengalerie Passau – zurückkehrend zu den Ursprüngen seiner Auseinandersetzung mit der Kunst - Malerei auf Leinwand.

Farbenfrohe, großformatige Bilder, wie man sie von Zahnweh schon lange nicht mehr gesehen hat. Beweggründe dafür? Schwer zu sagen, wie der Künstler selbst überlegt. Einen entscheidenden Ausschlag aber hat wohl die Auseinandersetzung mit den Arbeiten des großen Cy Twombly gegeben, über dessen beeindruckende Bilder Hans-Joachim Müller sagt:

„Man steht vor ihnen wie vor einer Wand, hinter der nichts mehr sein kann. Und der Blick versinkt in den milchstraßenartigen Farbwolken und Linienfluchten, die wie Leuchtspuren schlingernder Meteoriten durch den Bildraum stieben, und man kommt sich vor wie das Mönchlein am Meer, über das Caspar David Friedrich aus Himmel und Abend eine große Kathedrale getürmt hat. Und keiner, der in solchen Augenblicken hätte wissen wollen, was das alles zu bedeuten habe.“

Selten einmal ist Malerei so sehr reine, sich selbst genügende Poesie gewesen.

výstava

Sonntag 01. Sep 2019 - Sonntag 22. Sep 2019

Ve městě Gaeta je zlato všechno, co se třpytí

Po několika letech intenzivní práce s keramikou představí Ernst Zahnweh na své letošní výstavě v Produzentengalerie v Pasově malby na plátně - jako návrat k počátkům svého uměleckého směřování.

Barevné, velkoformátové obrazy, jaké od E. Zahnweha již dlouho nebyly k vidění. A jeho pohnutky pro tuto změnu? Těžko říci, jak sám umělec přemýšlí. Rozhodujícím popudem ale asi bylo vypořádání se s pracemi velkého Cy Twomblyho, o jehož působivých obrazech říká Hans-Joachim Müller:

"Člověk před nimi stojí jako před stěnou, za kterou již nemůže být nic. A pohled spočine na barevných obláčcích, zformovaných jakoby do mléčné dráhy, a na změti čar, které se rozptylují jako světelné stopy vinoucích se meteoritů do prostoru obrazu, a člověk si připadá jako malý mnich, nad kterým Caspar David Friedrich vztyčil z nebes a večera velkou katedrálu. A není nikdo, kdo by v takových okamžicích byl chtěl vědět, co to všechno má znamenat."

Málokdy bylo malířství tak čisté, samo o sobě dostačující poezií.
  • Produzentengalerie Passau e.V. 
  • Galerie producentů Pasov 
  •  
  • Bräugasse 9 
  • 94032 Passau 
  •  
  • Niederbayern / Dolní Bavorsko
Rendert Time: 0,065 Sek. | Speicherverbrauch: 3,79 MB / 4,17 MB