Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo
logo
logo

Detail • Detail

Vortrag / Diskussion

Donnerstag 11. April 2019   19.30 h - 21.00 h

Heimat hat viele Gesichter

„Dahoam is für jede/n was/woanders"
 • Auf der Suche nach der Identität einer Region
Heimat ist schwer zu definieren. Jeder hat seine ganz eigene Vorstellung, was Heimat für ihn ausmacht. Heimat ist nicht allein Region oder Landschaft, sie beinhaltet auch Menschen und das Gefühl derZugehörigkeit. Und selbst Unterschiede in der kulturellen Verwurzelung können bereichern, bieten die Möglichkeit für eine gemeinsame Entwicklung.
Dieser Abend wird versuchen, sich diesem Begriff"Heimat" aus verschiedenen Blickwinkeln zu nähern:etwa auf dem Wege der Forschung, der Tradition, derKultur, der Heimatpflege ... und sich im Gespräch darüber auszutauschen.
Adrian Roßner
 • Historiker, Kreisarchivpfleger im Landkreis Hof, Referent für Heimat- und Brauchtumspflege
Veranstalter: KEB Neustadt-Weiden

přednáška / diskuse

Donnerstag 11. April 2019   19.30 h - 21.00 h

Vlast má mnoho tváří

"Domov je pro každého něco jiného a někde jinde"
 • Hledání identity jednoho regionu
Vlast lze těžko definovat. Každý má svoji vlastní představu, co pro něj znamená vlast. Vlast to není jen samotný region nebo krajina, zahrnuje také lidi a pocit náležitosti. A také rozdíly v kulturním zakořenění mohou obohacovat, poskytují možnost pro společný rozvoj.

Tento večer se pokusíme přiblížit pojem "vlast" z různých úhlů pohledu: na cestě bádání, tradice, kultury, národopisu ... a budeme si v diskusi vyměňovat názory.
Adrian Roßner
 • historik, okresní archivář v okrese Hof, referent pro národopis a místní obyčeje
Pořadatel: KEB Neustadt-Weiden
 • Pfarrheim Herz Jesu 
 • Farní dům Herz Jesu (Srdce Ježíšova) 
 •  
 • Friedensplatz 3 
 • 95615 Marktredwitz 
 •  
 • Oberfranken / Horní Franky
 • Eintrittspreis in €:   3,00
 • Vstupné v Kč:   cca 77,00
Rendert Time: 0,099 Sek. | Speicherverbrauch: 3,78 MB / 4,17 MB