Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo
logo
logo

Detail • Detail

Fest / Event

Freitag 15. Mär 2019 - Sonntag 17. Mär 2019

2. Internationales Gitarrenfestival Deggendorf

Die Stadt Deg­gen­dorf hei­ßt im Früh­ling 2019 er­neut al­le Gi­tar­ren­lieb­ha­ber zum 2. In­ter­na­tio­na­len Gi­tar­ren­fes­ti­val Deg­gen­dorf will­kom­men.

Die Eli­te der Akus­tik­gi­tar­re wie et­wa Ko­s­ho von den Söh­nen Mann­heims (Deutsch­land), An­to­nella Maz­za (Ita­li­en), Su­s­a­na Ra­ya (Spa­ni­en), Jan De­pre­ter (Bel­gi­en), Eli­ot Fisk (USA) und vie­le wei­te­re Mu­si­ker­per­sön­lich­kei­ten der klas­si­schen Gi­tar­re wer­den die Gäste an die­sem Wo­chen­en­de be­geis­tern.

Ne­ben den hoch­ka­rä­ti­gen Künst­lern prä­sen­tie­ren auch wie­der re­gio­na­le Nach­wuchs­künst­ler ihr Kön­nen.


        

slavnost

Freitag 15. Mär 2019 - Sonntag 17. Mär 2019

2. mezinárodní kytarový festival Deggendorf

Město Deggendorf na jaře 2019 opět přivítá všechny milovníky kytary na 2. mezinárodním kytarovém festivalu Deggendorf.

O tomto víkendu budou hosté moci obdivovat elitu akustické kytary jako jsou Kosho ze skupiny Söhne Mannheims (Německo), Antonella Mazza (Itálie), Susana Raya (Španělsko), Jan Depreter (Belgie), Eliot Fisk (USA) a mnohé další hudební osobnosti klasické kytary.

Vedle těchto významných umělců představí svůj um i regionální mladí umělci.

  • Kapuzinerstadl - Kulturzentrum 
  • Kapuzinerstadl (Kapucínská stodola) - Kulturní centrum 
  •  
  • Maria-Ward-Platz 10 
  • 94469 Deggendorf 
  •  
  • Niederbayern / Dolní Bavorsko

Fotogalerie • Fotogalerie

15.-17.03. / 2. Internationales Gitarrenfestival Deggendorf | 15. - 17. 3. / 2. mezinárodní kytarový festival v Deggendorfu
15.-17.03. / 2. Internationales Gitarrenfestival Deggendorf | 15. - 17. 3. / 2. mezinárodní kytarový festival v Deggendorfu
Rendert Time: 0,057 Sek. | Speicherverbrauch: 3,79 MB / 4,17 MB