Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo
logo
logo

Detail • Detail

Vortrag / Diskussion

Donnerstag 21. März 2019   17.00 h - 18.30 h

Das größte Geheimnis des Dritten Reiches

Schilderung von Milan Zach Kučera, Autor der Literatur des Faktes, Spezialist für historische Geheimnisse und Schatzsuche.

Der Autor stellt in einer 90-minütigen Vorlesung, die auch zwei Kurzfilme beinhaltet, einen unbekannten Teil der Geschichte des II. Weltkrieges vor.

Nach der größten Panzerschlacht der Geschichte bei Kursk drehte sich das Kriegsglück zu Ungunsten der Nazis. Seitdem beginnen kolossale unterirdische Arbeiten in der Region unweit von Nachod, allerdings auf dem heutigen polnischen Gebiet. Das drittgrößte polnische Schloss Fürstenstein ist zum letzten Hauptsitz von Hitler umgebaut worden und in ihm wurden kolossale unterirdische Arbeiten durchgeführt - allein die Hauptaufzugsschächte auf dem Zentralhof des Schlosses hatten Ausmaße von 20x25 Meter in der Mündung!!!

Im nahegelegenen Eulengebirge wurden in sechs Bergen sechs unterirdische Komplexe gebohrt, aus denen einige so groß sind, dass sich auf ihnen mit Schiffen segeln lässt.

In der Vorlesung werden alle diese Objekte und Realien und auch Legenden, die mit der Entdeckung dieses für Tschechen versteckten Teils der Geschichte zusammenhängen, vorgestellt.

přednáška / diskuse

Donnerstag 21. März 2019   17.00 h - 18.30 h

Největší tajemství třetí říše

Vyprávění Milana Zacha Kučery, autora literatury faktu, specialisty na historické záhady a hledání pokladů.

Autor v 90minutové přednášce, obsahující i dva krátké filmy, představí neznámou část historie II. světové války.

Po největší tankové bitvě dějin u Kurska se válečné štěstí obrátilo v neprospěch nacistů. Od té chvíle začínají obrovské podzemní práce v oblasti nedaleko Náchoda, ovšem již na dnešním polském území. Třetí největší polský zámek Ksiaž je přebudováván na poslední hlavní stan Hitlera a jsou v něm provedeny obří podzemní práce – jen hlavní výtahová šachta na centrálním nádvoří zámku měla rozměry ústí 20x25 metrů!!!

V poblízkých Sovích horách je pak v šesti horách vyvrtáno šest podzemních komplexů, z nichž některé jsou tak velké, že se na nich dá plout na lodích.

V přednášce jsou představeny všechny tyto objekty a reálie i legendy spojené s objevováním této pro Čechy skryté části historie.
  • Stadtbibliothek Ostrov 
  • Městská knihovna Ostrov 
  •  
  • Zámecký park 224 
  • 363 01 Ostrov 
  •  
  • Karlsbad / Karlovarský kraj
  • Eintrittspreis in €:   ca. 3,80 vor Ort / 3,10 im Vorverkauf / Senioren 70+ Eintritt frei
  • Vstupné v Kč:   100,00 na místě / 80,00 v předprodeji / senioři 70+ zdarma
Rendert Time: 0,061 Sek. | Speicherverbrauch: 3,79 MB / 4,17 MB