Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo
logo
logo

Detail • Detail

Musik klassisch

Donnerstag 28. Feb 2019 - Donnerstag 28. Mär 2019

Smetana-Tage in Pilsen

Das Musikfestival mit mehr als dreißigjähriger Tradition ist ein bedeutendes Kulturereignis der Stadt Pilsen und des ganzen Pilsener Bezirks. Das Ziel des Projektes ist die Präsentation der Musikkunst vor allem des klassisch-romantischen Repertoires und seiner qualitativer Präsentation an die Öffentlichkeit. Man kann sich auf ein buntes Angebot nicht nur ernster Musik, sondern auch einer Reihe von Begleitveranstaltungen freuen.

Das Festivalprogramm wird am Donnerstag, 28. Februar mit dem Konzert der herausragenden amerikanischen Sopranistin Sophie Burgos in Begleitung der Pilsener Philharmonie eröffnet. Es wird auch der pietätvolle Akt am Denkmal von Friedrich Smetana nicht fehlen, der an seinen 195. Geburtstag und die in Pilsen verbrachten Jahre erinnert.

Dieses Jahr bieten die Smetana-Tage vielfältige Auftritte, z.B. der Harfenistin Jana Boušková, der Violoncellistin Michaela Fukačová oder des Pianisten Marián Lapšanský. Musikalisch angenehme Erlebnisse versprechen auch die Auftritte der Gruppe Musica Bohemica, des legendären Tschechischen Nonett oder des originellen Multiinstrumentalisten Jiří Stivín. Bewunderer von Kammerkörpern sollten sich das Wihan Quartett und das Prague Radio Trio nicht entgehen lassen. Ein nicht alltägliches Erlebnis bringt auch die Kombination von Orgel und Schlaginstrumenten im Werk von Karel Erben in der Version von Irena Chřibková und Martin Opršál.

Das Programm wird am Samstag, 02. März vom traditionellen Karnevalsauftritt der Pilsener Folkloreband Mladina ergänzt. Sich vom Winter verabschieden und sich am Karneval Rummel amüsieren kann man ab 16 Uhr am Platz U Branky. Eine begleitende Ausstellungen, die das Motto des diesjährigen Augenmerks der Smetana-Tage reflektiert „Die Entstehung des Volkes in der tschechischen Kultur des 19. Jahrhunderts“ wird im Westböhmischen Museum, in der Westböhmischen Galerie und in der Studien- und Wissenschaftsbibliothek zu sehen sein.

vážná hudba

Donnerstag 28. Feb 2019 - Donnerstag 28. Mär 2019

Smetanovské dny v Plzni

Hudební festival s více než třicetiletou tradicí je významnou kulturní událostí města Plzně i celého Plzeňského kraje. Cílem projektu je prezentace hudebního umění především klasicko-romantického repertoáru a jeho kvalitní prezentace veřejnosti. Těšit se můžete na pestrou nabídku nejen vážné hudby, ale také řadu doprovodných akcí.

Festivalový program zahájí ve čtvrtek 28. února koncert vynikající americké sopranistky Sophie Burgos v doprovodu Plzeňské filharmonie. Nebude chybět také pietní akt u pomníku Bedřicha Smetany, který připomene 195. výročí jeho narození i léta strávená právě v Plzni.

Letošní ročník Smetanovských dnů nabídne pestrý například vystoupení harfenistky Jany Bouškové, violoncellistky Michaely Fukačové či pianisty Mariána Lapšanského. Hudebně příjemné zážitky slibují také vystoupení souboru Musica Bohemica, legendárního Českého noneta anebo originálního multiinstrumentalisty Jiřího Stivína. Obdivovatelé komorních těles by si neměli nechat ujít Wihanovo kvarteto a Prague Radio Trio. Nevšední zážitek přinese také kombinace varhan a bicích nástrojů v díle Karla Erbena v podání Ireny Chřibkové a Martina Opršála.

Program doplní v sobotu 2. března tradiční masopustní vystoupení plzeňského folklorního souboru Mladina. Rozloučit se zimou a užít si masopustní veselici můžete od 16 hodin U Branky. Doprovodné výstavy, reflektující motto letošního očníku Smetanovských dnů „Zrození lidu v české kultuře 19. století“ budou k vidění v Západočeském muzeu, Západočeské galerii a Studijní a vědecké knihovně.
  • Dominik centrum s.r.o. 
  •  
  • Dominikánská 3 
  • 301 12 Plzeň 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj
  • Eintrittspreis in €:   Die Preise der Eintrittskarten variieren von ca. 3,10 bis 18,90
  • Vstupné v Kč:   Ceny vstupenk se pohybují od 80,00 do 490,00

Fotogalerie • Fotogalerie

28.02.-28.03. | 28. 2. - 28. 3. Smetanovské dny v Plzni
28.02.-28.03. | 28. 2. - 28. 3. Smetanovské dny v Plzni
Rendert Time: 0,060 Sek. | Speicherverbrauch: 3,80 MB / 4,17 MB