Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo
logo
logo

Detail • Detail

CeBB

Samstag 23. Februar 2019   15.00 h - 17.00 h

Bernd Posselt erzählt Europa (Lesung mit Signierstunde)

Bernd Posselt, erfahrener Europapolitiker und Publizist, beschreibt die Entwicklung Europas - historisch, kulturell, religiös, menschlich und politisch. Kritisch sieht er, dass das europäische Einigungswerk in vielem stecken geblieben ist und von Nationalisten und Populisten, aber auch von Renationalisierungstendenzen in den Einzelstaaten bedroht wird. Tieft taucht er in die Geschichte Europas ein, erzählt von prägenden Persönlichkeiten der europäischen Einigung, befasst sich mit den Grundlagen der Demokratie sowie dem europäischen Lebensmodell und legt Entwürfe für die Zukunft der EU vor.

Bernd Posselt erzählt Europa, Verlag Friedrich Pustet

Bernd Posselt, geboren 1956, engagiert sich seit Jahrzenten für die europäische Einigung - als Paneuropäer, bayerischer Europaabgeordneter und Publizist. Laut "Zeit" ist er "das Gedächtnis des Europaparlamentes".
Die Veranstaltung findet im Rahmen des Projekts "Von der Paneuropa-Idee ins gemeinsame Europäische Haus. Begegnungsveranstaltungen im Jubiläumsjahr 2018" statt. Dieses Projekt wird von der EU (Ziel-ETZ) gefördert.

CeBB

Samstag 23. Februar 2019   15.00 h - 17.00 h

Bernd Posselt vypráví Evropu (představení knihy a autogramiáda)

Bernd Posselt, zkušený evropský politik a publicista, popisuje evropský vývoj - historický, kulturní, náboženský, lidský a politický. Kriticky se dívá na to, jak se evropská sjednocující práce zasekla a jak je ohrožena nacionalisty, populisty, ale také nacionálními tendencemi v jednotlivých státech. Popisuje historii Evropy, zabývá se základy demokracie a evropským životním modelem a předkládá návrhy pro budoucnost EU.

Bernd Posselt vypráví Evropu, Nakladatelství Friedrich Pustet

Bernd Posselt, narozený roku 1956, se již několik desetiletí angažuje pro sjednocení Evropy - jakožto Panevropan, bavorský poslanec za Evropu a publicista. Časopis "Zeit" jej označuje za "paměť Evropského parlamentu".
Akce se koná v rámci projektu "Od myšlenky Panevropy do společného evropského domu. Akce v jubilejním roce 2018", který je podpořen Evropskou unií z programu Cíl EÚS.
Na akci vyráží autobus z Plzně
Odjezd v 13:30 hod. od KD Peklo
Příjezd zpět do Plzně v cca 19:00 hod.
Zpáteční jízdenka 100,00 Kč
Rezervace jízdenek na tel. 377 455 399 nebo na doprava@dataexpres.cz
 • Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) 
 •  
 • Freyung 1 
 • 92539 Schönsee 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Ansprechpartner / Kontaktní osoba
 • Dr. Veronika Hofinger (Projekt- und Redaktionsleitung)
 •  
 • Tel. +49(0)9674-924877
 • Fax +49(0)9674-913067
 • eMail info@cebb.de
 • Internet http://www.bbkult.net
Rendert Time: 0,075 Sek. | Speicherverbrauch: 3,79 MB / 4,17 MB