Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo
logo
logo

Detail • Detail

Musik klassisch

Sonntag 06. Januar 2019   19.30 h - 20.30 h

Bavarian Brass - Neujahrskonzert

Mit Georg Schäffner, Orgel

BAVARIAN BRASS wurde 1994 durch vier Trompeter gegründet, die eine künstlerische Ausbildung an ihrem Instrument verband. Bereits nach kurzer Zeit gesellten sich Orgel und Pauken als weitere “königliche” Instrumente zum Ensemble und führten es zu seiner “gewaltigen Klangpracht”, wie es ein Kritiker formulierte. 

Seither gehört BAVARIAN BRASS im deutschsprachigen Raum zu den wenigen Formationen in dieser Besetzung und konzertiert mit viel barocker Spielfreude und Musikalität im In- und Ausland. Auch über landesweite Rundfunksender werden die strahlenden Trompeten-, majestätischen Orgel- und pompösen Paukenklänge des Ensembles gesendet. 

vážná hudba

Sonntag 06. Januar 2019   19.30 h - 20.30 h

Bavarian Brass - Novoroční koncert

S Georgem Schäffnerem, varhany

Soubor BAVARIAN BRASS byl založen v roce 1994 čtyřmi trumpetisty, které spojovalo hudební vzdělání na tento nástroj. Již po krátké době se k souboru přidaly varhany a bubny jako další "královské" nástroje a dovedly soubor k jeho "mocné nádheře tónů", jak to formuloval jeden kritik.

Od té doby patří BAVARIAN BRASS v německy mluvících zemích k několika málo formacím v tomto obsazení a koncertuje s barokní hravostí a hudebností v Německu i v zahraničí. I rozhlasové stanice po celém Německu vysílají tyto zářivé tóny trumpet, majestátní tóny varhan a pompézní zvuk bubnů.
  • Förderkreis für Kirchenmusik St. Josef 
  • Podpůrný spolek pro chrámovou hudbu sv. Josefa 
  •  
  • Bürgermeister Prechtl-Str. 15 
  • 92637 Weiden 
  •  
  • Oberpfalz / Horní Falcko
  • Eintrittspreis in €:   12,00 / 9,00
  • Vstupné v Kč:   cca 312,00 / 234,00
Rendert Time: 0,057 Sek. | Speicherverbrauch: 3,78 MB / 4,16 MB