Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo
logo
logo

Detail • Detail

Ausstellung

Freitag 23. Nov 2018 - Sonntag 06. Jan 2019

Ein Jahrhundert der Tschechischen Weihnachten

Traditionelle thematische Ausstellung im Südböhmischen Museum stellt diesmal verschiedene Formen der Weihnachten im 20. Jahrhundert dar. Die BesucherInnen können in einigen zeitgemäßen Interieur nachschauen und sich persönlich bekannt machen, wie unsere Vorfahren die schönste Feste des Jahres erlebten.

Die Forme der Weihnachtsfeste beeinflussen stark die Familientraditionen sowie geschichtliche Ereignisse. Das heftige 20. Jahrhundert ist ein treffendes Beispiel. Während am Anfang des Jahrhunderts die ländliche Umgebung die Volksweihnachten mit der frommen Feier der Geburt von Christi sowie bescheidenen Geschenken und vielen alten Bräuchen und Aberglauben durchlebte, änderten sich die Weihnachten am Ende des Jahrhunderts und zwar in die Weihnachtfeste der Fülle und des Konsums und ihre geistige Dimension schwindet langsam. Zwei Weltkriege, die Weltwirtschaftskrise, die Änderungen in politischen Systeme, die Währungsreform - das alles spielte eine wichtige Rolle an tschechischen Weihnachten des letzten Jahrhunderts.

Eine Ausstellung des Volkshandwerks wird ebenfalls Teil der Ausstellung sein.

výstava

Freitag 23. Nov 2018 - Sonntag 06. Jan 2019

Století českých Vánoc

Tradiční tematická výstava v Jihočeském muzeu tentokrát představí různé podoby Vánoc ve 20. století. Návštěvníci mohou nahlédnout do několika dobových interiérů a seznámit se s tím, jak prožívali nejkrásnější svátky v roce naši předkové.

Podobu vánočních svátků ovlivňuje rodinná tradice i historické události. Bouřlivé 20. století je toho výstižným důkazem. Zatímco na jeho počátku žilo venkovské prostředí lidovými Vánoci se zbožnou oslavou Kristova narození, skromnými dárky a mnoha starými zvyky a pověrami, tak v jeho závěru se Vánoce změnily ve svátky hojnosti a konzumu a jejich duchovní rozměr se pomalu vytrácí. Dvě světové války, hospodářská krize, změny politického systému, měnová reforma – to všechno se podepsalo na proměnách českých Vánoc minulého století.

Součástí výstavy bude i ukázka lidových řemesel.
  • Südböhmisches Museum in Böhmisch Budweis 
  • Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích 
  •  
  • Dukelská 1 
  • 370 51 České Budějovice 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj
  • Eintrittspreis in €:   1 Euro
  • Vstupné v Kč:   25 Kč
Rendert Time: 0,054 Sek. | Speicherverbrauch: 3,78 MB / 4,17 MB