Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo
logo
logo

Detail • Detail

Vortrag / Diskussion

Donnerstag 29. November 2018   19.00 h - 21.00 h

Ludmila Rakušanová: Danke, liebe Landsleute!

„Vom filmreifen Thriller zur Auseinandersetzung mit mir selbst“ – Vortrag der Journalistin Lída Rakušanová, welche die Niederschlagung des Prager Frühlings 1968 miterlebte und später zu einer der prägenden tschechischen Stimmen von Radio Free Europe gehörte.

Im Rahmen der Reihe „Mein Weg zu unseren Deutschen“.

Lída Rakušanová wurde in Budweis/České Budějovice geboren. Nach der Niederschlagung des Prager Frühlings 1968 verließ sie die Tschechoslowakei und studierte in München Germanistik und Slawistik. 1975 begann ihre Tätigkeit für Radio Free Europe in München, wo sie zu den prägenden tschechischen Stimmen gehörte.

Veranstalter:Tschechisches Zentrum MünchenKulturreferent für die böhmischen Länder beim Adalbert Stifter Verein

přednáška / diskuse

Donnerstag 29. November 2018   19.00 h - 21.00 h

Ludmila Rakušanová: Děkuji, milovaní krajané!

"Od filmového thrilleru až po vlastní zkoumání" - přednáška novinářky Lídy Rakušanové, která byla svědkem Pražského jara v roce 1968 a později se stala jedním z formujících českých hlasů Rádia Svobodná Evropa.

Ze série „Moje cesta k našim Němcům

Lída Rakušanová se narodila v Českých Budějovicích. Po Pražském jaru v roce 1968 opustila Československo a studovala německé a slovanské studium v Mnichově. V roce 1975 začala pracovat v Rádiu Svobodná Evropa v Mnichově, kde byla jedním z formujících českých hlasů. Napsala mnoho politických komentářů o střední a východní Evropě a věnovala se domácím autorům, kteří byli zakázáni režimem.

Organizátoři:České centrum Mnichov, Kulturní referent pro české země při Spolku A. Stiftera Mnichov
  • Tschechisches Zentrum München 
  • České centrum Mnichov 
  •  
  • Prinzregentenstr. 7 
  • 80538 München 
  •  
  • Sonstige / ostatní
Rendert Time: 0,055 Sek. | Speicherverbrauch: 3,78 MB / 4,17 MB