Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo
logo
logo

Detail • Detail

Ausstellung

Samstag 17. Nov 2018 - Sonntag 27. Jan 2019

Jana Farmanová / was bleibt?

Jana Farmanová verbindet in ihrer Gemälde Spontaneität mit Nachdruck auf Reinheit der Farben Ausdruck, die den Hauptausdruck der künstlerischen Einzelkompositionen ist. In Themen kombiniert sie zivile nicht-stilisierte Szenen mit metaphorischer Bedeutung. Die Werke der Autorin sind Essenz der Traummelancholie, die die grundlegenden menschlichen Fragen der Existenz und der Menschheit anspricht. Die Ausstellung ist als erster umfassender Überblick über ihre Arbeit im tschechischen Umfeld konzipiert.

Jana Farmanová (1970) in Nitra geboren absolvierte die Hochschule für Bildende Künste in Bratislava. Sie trat die Kunstszene in die zweite Hälfte der 1990er Jahre und sie gehört zu den führenden Vertreter der klassischen slowakischen Malerei der Mittleren Generation. Ihre Gemälde kann man in angesehenen staatlichen und privaten Sammlungen sehen.

výstava

Samstag 17. Nov 2018 - Sonntag 27. Jan 2019

Jana Farmanová / co zůstane?

Jana Farmanová ve svých malbách spojuje spontánnost s důrazem na čistotu barevného projevu, který je hlavním výrazem umělčiných osobitých kompozic. V námětech kombinuje civilní nestylizované výjevy s metaforickým významem. Autorčina díla jsou esencí snové melancholie pokládající základní lidské otázky existence a humanity. Výstava je pojata jako první komplexnější přehled její tvorby v českém prostředí.

Jana Farmanová (1970) se narodila v Nitře a absolvovala Vysokou školu výtvarných umění v Bratislavě. Na výtvarnou scénu vstoupila v druhé polovině 90. let 20. století. Patří k předním představitelům klasické slovenské malby střední generace a je zastoupena v renomovaných státních i soukromých sbírkách.
  • Südböhmischer Alš-Galerie 
  • Zámecká jízdárna Alšovy jihočeské galerie 
  •  
  •  
  • 373 41 Hluboká nad Vltavou 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj
Rendert Time: 0,053 Sek. | Speicherverbrauch: 3,78 MB / 4,16 MB