Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo
logo
logo

Detail • Detail

Ausstellung

Donnerstag 08. Nov 2018 - Dienstag 31. Dez 2019

Berenika Saudková – LOLLY POP

Berenika Saudková, wie ihre Mutter sagt, fing früher an zu zeichnen als sie ihr erstes Wort sagte. Als Vorschulkind half sie im Atelier ihrem Vater Kája Saudek aus. Ihre erste Leinwand verkaufte sie in die Vereinigten Staaten als Schülerin mit nicht mal zwölf Jahren. Seitdem hat sie viele Ausstellungen in Tschechien und weltweit organisiert.

Ungeachtet ihrer künstlerischen Erfolge entschied sie sich dank unzähliger Interessen für das klassische Studium. Nach der Absolvierung des allgemeinbildenden Gymnasiums machte sie mit dem Studium des Faches Biologie auf der Hochschule weiter. Wenn auch ungern, brach sie das Studium ab mit dem Entschluss sich völlig auf ihre Lieblingstätigkeit zu konzentrieren - der Malerei.

Ihre Bilder sind Erfassungen von konkreten Gefühlen, sie geben den inneren Zustand von konkreten Personen wider. In den Bildern verwendet sie die Wahrnehmung, dass unser Gedanke auf das noch so kleinste Detail der Mimik des menschlichen Gesichtes empfindlich ist und damit kann sie ausdrucksvoll den Gesamtcharakter der Erlebnisse beeinflussen.

Es sind also keine Portraits, die wir aus der klassischen Zeit der Malerei kennen. Die Bilder sind auf der Empathie des Autors aufgebaut und dem entspricht die Bescheidenheit des Farbkonzepts, wenn schon eine leichte Änderung des Tons die künstlerische Darstellung unterstützt.

výstava

Donnerstag 08. Nov 2018 - Dienstag 31. Dez 2019

Berenika Saudková – LOLLY POP

Berenika Saudková začala kreslit, jak říká její maminka, ještě dříve, než vyslovila první slovo. Jako předškolní dítě již vypomáhala v atelieru svému otci Kájovi Saudkovi. Své první plátno prodala do Spojených států a to jako školačka v necelých dvanácti letech. Od té doby uspořádala mnoho výstav doma i ve světě. 

Přes její výtvarné úspěchy se rozhodla díky nespočetným zájmům pro klasické studium. Po absolvování všeobecného gymnázia pokračovala studiem oboru biologie na vysoké škole. 
Ač nerada, studium přerušila s rozhodnutím věnovat se naplno své nejoblíbenější činnosti - malbě. 

Její obrazy jsou zachycením konkrétních pocitů, vyjadřují niterní stav konkrétních osob. V obrazech využívá postřeh, že naše mysl, je citlivá na sebemenší detail mimiky lidské tváře a tím může výrazně ovlivnit celkový ráz prožitku. 

Nejsou to tedy portréty, které známe z klasického období malby. Obrazy jsou založeny na empatii autora a odpovídá tomu i střídmost barevného pojetí, kdy už lehká změna tónu podporuje umělcovu představu.
  • Visio Art Gallery 
  •  
  • Na Roudné 18 
  • 301 65 Plzeň 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj
Rendert Time: 0,121 Sek. | Speicherverbrauch: 3,79 MB / 4,17 MB