Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo
logo
logo

Detail • Detail

Ausstellung

Samstag 24. Nov 2018 - Sonntag 03. Feb 2019

Spaces

Im Rahmen des Projekts spaces wurden 2017/18 am Kunstinstitut in Lehrveranstaltungen und freier Atelierarbeit die Themenfelder Natur, Architektur und menschliche Figur im Raum weiterentwickelt.

Ausgangspunkt der Kooperation zwischen Kunst und Musik ist die Auseinandersetzung mit "Raum und Rhythmus". Indem Bildende Künstler und Musiker ihr jeweiliges Verständnis von Fachbegriffen, wie Metrum, Dimension, Proportion, Komposition, Wiederholung und Abweichung diskutieren, gewinnen sie ein tieferes Verständnis von der eigenen und der benachbarten Disziplin.

Die Ausstellung präsentiert eine Auswahl entstandener künstlerischer Arbeiten.

výstava

Samstag 24. Nov 2018 - Sonntag 03. Feb 2019

Spaces

V rámci projektu spaces se byla v roce 2017/18 na katedře umění ve výuce a při práci v ateliéru rozvíjena témata jako je příroda, architektura a lidská postava v prostoru.  

Hlavním bodem spolupráce mezi uměním a hudbou je vypořádání se s "prostorem a rytmem". Zde mají výtvarní umělci a hudebníci možnost se společně zamyslet nad odbornými názvy jako je metrum, dimenze, proporce, kompozice, opakování a odlišnost, a tím získají znalosti z vlastního a příbuzného oboru.

Výstava představuje výběr vytvořených uměleckých děl. 
  • Städtische Galerie im Kulturzentrum "Leerer Beutel" 
  • Městská galerie v kulturním centru "Leerer Beutel" 
  •  
  • Bertoldstr. 9 
  • 93047 Regensburg 
  •  
  • Oberpfalz / Horní Falcko
Rendert Time: 0,054 Sek. | Speicherverbrauch: 3,78 MB / 4,17 MB