Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo
logo
logo

Detail • Detail

Vortrag / Diskussion

Dienstag 23. Oktober 2018   19.00 h - 20.30 h

Vorlesung „Das Land Böhmen und der Krieg von 1813“ – Mag. Jiří Šlajsna

205. Jahrestag der Kriegsereignisse von 1813

Eine Vorlesung im Rahmen der Ausstellung zum Anlass des 250. Geburtstages des Böhmischen Königs und des Österreichischen Kaisers Franz II./I. Das Stadtmuseum Franzensbad/Františkovy Lázně hat im Rahmen der diesjährigen Ausstellung „Denkmal des Kaisers Franz I.“, die dieses Jahr im Februar zum Anlass des 250. Geburtstages des Monarchen eröffnet wurde, eine Vorlesung vorbereitet, die an die letzten Ereignisse der Napoleonischen Kriege in Tschechien erinnert und an die historische Abhängigkeit mit dem Besuch des Kaisers in Franzensbad.

Worauf kann man sich konkret freuen? Mag. Jiří Šlajsna, Historiker des Regionalmuseums in Most, wird sich in seiner Vorlesung auf das Land Böhmen und das Kaisertum Österreich am Ende der Napoleonischen Kriege fokussieren.

přednáška / diskuse

Dienstag 23. Oktober 2018   19.00 h - 20.30 h

Přednáška „České země a válka roku 1813“ – Mgr. Jiří Šlajsna

205. výročí válečných událostí roku 1813

Přednáška v rámci výstavy u příležitosti 250. výročí narození českého krále a rakouského císaře Františka II./I. Městské muzeum Františkovy Lázně v rámci letošní výstavy „Pomník císaře Františka I.“, jež byla letos v únoru otevřena u příležitosti 250. výročí panovníkova narození, přichystalo přednášku, jež připomene poslední události napoleonských válek u nás a historické souvislosti s císařovou návštěvou ve Františkových Lázních.

Nač se tedy konkrétně těšit? Mgr. Jiří Šlajsna, historik Oblastního muzea v Mostě, se ve své přednášce zaměří na České země a Rakouské císařství na sklonku napoleonských válek.
  • Stadtmuseum Františkovy Lázně (Franzensbad) 
  • Městské muzeum Františkovy Lázně 
  •  
  • Dlouhá 194/4 
  • 351 01 Františkovy Lázně 
  •  
  • Karlsbad / Karlovarský kraj
Rendert Time: 0,058 Sek. | Speicherverbrauch: 3,78 MB / 4,17 MB