Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo
logo
logo

Detail • Detail

Fest / Event

Freitag 14. Sep 2018 - Sonntag 16. Sep 2018

Begegnungen von Tábor

Das historische Zentrum von Tábor, mit mehreren Plätzen, verwinkelten Gassen und üppigem Grün hinter den Stadtmauern, wird für drei Tage von der Geschichte der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts wiederbelebt; während der Herrschaft des hussitischen Kommandanten Jan Žižka von Trocnov. Auch jetzt, nach fast sechshundert Jahren, übernimmt der berühmte Führer symbolisch die Regierung über Tábor. Der Ansturm von Trommeln und Fackeln wird begleitet von einer Menge hussitischer Krieger.

Regelmäßige Begegnungen von Tábor stellen die Traditionen der Hussiten und die Verbindung der hussitischen Vorfahren wieder her. Die Housa Mühle hat beim Tismenice Bach wieder ein buntes Programm vorbereitet. Neben dem traditionellen Fest in der Hussiten-Kneipe wird Neues bekannt gegeben. Besucher können ein historisches Söldnerlager mit verschiedenen Aktionen besuchen, wie beispielsweise an einem prächtigen Ritterturnier teilnehmen. Zudem gibt es die Möglichkeit, sich mit Rüstung in einer einzigartigen Waffenkammer, bestückt mit Waffen aus tschechischen Filmen, fotografieren zu lassen. 

slavnost

Freitag 14. Sep 2018 - Sonntag 16. Sep 2018

Táborská setkání

Historické centrum Tábora s několika náměstími, křivolakými uličkami i bohatou zelení za městskými hradbami ožívá na tři dny dávnou historií první poloviny 15. století. Časem, kdy se vlády nad městem ujal husitský vojevůdce Jan Žižka z Trocnova. Také nyní, po téměř šesti stovkách let každoročně symbolicky přebírá slavný hejtman vládu nad Táborem. Za rachotu bubnů a světel pochodní ho přitom doprovází zástup jeho husitských bojovníků.

Pravidelná Táborská setkání obnovují tradici kališnictví a odkaz husitských předků. Housův mlýn v údolí Tismenického potoka opět připravil bohatý program. Kromě tradičního bujarého veselí v husitské krčmě se představí i několik novinek. Na návštěvníky čeká historický žoldnérský tábor s programem, velkolepý rytířský turnaj na koních, možnost fotografování se ve zbroji v unikátní filmové zbrojnici, nebo molitanová bitva pro malé i velké.
  • Housa - Mühle - Freilichtmuseum über die Hussitenkriege und das mittelalterliche Leben 
  • Housův mlýn - skanzen husitského válečnictví a středověkého způsobu života 
  •  
  • pod Holečkovými sady - 500 m od Žižkova náměstí 
  • 390 01 Tábor 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
 |
Rendert Time: 0,056 Sek. | Speicherverbrauch: 3,79 MB / 4,17 MB