Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo
logo
logo

Detail • Detail

CeBB

Donnerstag 08. November 2018   18.00 h - 20.00 h

Die Erste Tschechoslowakische Republik aus der Sicht der Tschechen und Sudetendeutschen (PhDr. Jiří Stočes)

Anlässlich der Finnisage der drei Fotoausstellungen (Durch das Objektiv der Geheimpolizei, Prag in 1918 auf historischen Fotografien und Pilsen im August 1968) hält PhDr. Jiří Stočes einen Vortrag zum Thema der Gründung der Tschechoslowakei: Die Erste Tschechoslowakische Republik aus der Sicht der Tschechen und Sudetendeutschen.

PhDr. Jiří Stočes, Ph.D. ist stellv. Leiter des Lehrstuhl für Germanistik an der Pädagogischen Fakultät für Wissenschaft der Westböhmischen Universität in Pilsen, wo er die Geschichte der deutschsprachigen Ländern unterrichtet.
Die Veranstaltung findet im Rahmen des Projekts "Von der Paneuropa-Idee ins gemeinsame Europäische Haus. Begegnungsveranstaltungen im Jubiläumsjahr 2018" statt. Dieses Projekt wird von der EU (Ziel-ETZ) gefördert.

CeBB

Donnerstag 08. November 2018   18.00 h - 20.00 h

První Československá republika z pohledu Čechů a sudetských Němců (PhDr. Jiří Stočes)

U příležitosti ukončení tří fotografických výstav (Objektivem tajné policie, Praha v roce 1918 na historických snímcích a Plzeň v srpnu 1968) bude PhDr. Jiří Stočes přednášet na téma založení Československa: První Československá republika z pohledu Čechů a sudetských Němců. 

PhDr. Jiří Stočes, Ph.D. je zástupce vedoucího katedry německého jazyka fakulty pedagogické pro vědu při ZČU v Plzni, kde vyučuje dějiny německy mluvících zemí.
Akce se koná v rámci projektu "Od myšlenky Panevropy do společného evropského domu. Akce v jubilejním roce 2018", který je podpořen Evropskou unií z programu Cíl EÚS.
Odjezd z Plzně v 16:30 hod. od KD Peklo
Odjezd po akci v cca 20:30 hod.
Zpáteční jízdenka 100,00 Kč
Rezervace jízdenek: 
tel: 737 281 737 nebo 737 281 777 
fax: 377 462 151
mail: doprava@dataexpres.cz
www.dataexpres.cz  
 • Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) 
 •  
 • Freyung 1 
 • 92539 Schönsee 
 •  
 • Oberpfalz / Horní Falcko
 • Ansprechpartner / Kontaktní osoba
 • Dr. Veronika Hofinger (Projekt- und Redaktionsleitung)
 •  
 • Tel. +49(0)9674-924877
 • Fax +49(0)9674-913067
 • eMail info@cebb.de
 • Internet http://www.bbkult.net
Rendert Time: 0,051 Sek. | Speicherverbrauch: 3,78 MB / 4,17 MB