Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo
logo
logo

Detail • Detail

Ausstellung

Mittwoch 20. Jun 2018 - Sonntag 02. Jun 2019

Im Gnadenorte hab ich an dich gedacht.... - Andachtsbildchen und Andenken von Wallfahrtsstätten in Böhmen

"Im Gnadenorte hab ich an dich gedacht und dir dieses Andenken mitgebracht", ist auf der Rückseite eines gedruckten Andachtsbildchens aus dem nordböhmischen Wallfahrtsort Mariaschein (Bohosudov) zu lesen.

Präsentiert werden Exponate von fast 40 Wallfahrtsstätten im benachbarten Böhmen. Vorgestellt werden berühmte Wallfahrten wie die zur Pribramer Muttergottes, zum Hl. Nepomuk oder zum Prager Jesulein, aber auch weniger bekannte Pilgerziele.

Es werden fast 300 Andachtsbildchen sowie Holz-Skulpturen, Porzellanfiguren, Souvenirs und Andenken wie Tassen oder Klappbildchen zum Aufstellen gezeigt. Eine besondere Rarität sind die ausgestellten Stempel zum Prägen von Wallfahrtsmedaillen.

výstava

Mittwoch 20. Jun 2018 - Sonntag 02. Jun 2019

Na poutním místě jsem na tebe myslel ... - Upomínkové obrázky a suvenýry z poutních míst

"Na poutním místě jsem na tebe myslel a přivezl ti tenhle suvenýr", můžeme číst na zadní straně vytištěného upomínkového obrázku ze severočeského poutního místa Bohosudova.

Jsou zde vystaveny exponáty z téměř 40 poutních míst v sousedních Čechách. Jsou zde představeny slavé pouti jako např. k Příbramské Matce Boží, ke Sv. Janu Nepomuckému nebo k Pražskému Jezulátku, ale i méně známé cíle poutníků.

Je vystaveno skoro 300 paměťních obrázků a dřevěných sošek, porcelánových figurek, suvenýrů a upomínkových předmětů jako jsou hrnečky nabo sklápěcí obrázky k postavení. Zvláštní raritou jsou vystavená razítka k ražení poutních medailí.
  • Wallfahrtsmuseum Neukirchen b. Hl. Blut 
  • Poutní muzeum Neukirchen b. Hl. Blut 
  •  
  • Marktplatz 10 
  • 93453 Neukirchen b. Hl. Blut 
  •  
  • Oberpfalz / Horní Falcko
  • Eintrittspreis in €:   4,00 / 3,00 / 2,00
  • Vstupné v Kč:   cca 100,00 / 75,00 / 50,00
Rendert Time: 0,051 Sek. | Speicherverbrauch: 3,78 MB / 4,17 MB