Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo
logo
logo

Detail • Detail

Ausstellung

Samstag 04. Aug 2018 - Mittwoch 03. Okt 2018

Glastage 2018 "Frieden und Freiheit 1918 - erkämpft, diktiert, erträumt - 1968"

Die beiden symbolträchtigen Gedenkjahre haben unsere Gesellschaft auf unterschiedliche Weise nachhaltig geprägt:
1918 - Ende Erster Weltkrieg; Friedensverhandlungen; Selbstbestimmungsrecht der Völker; Zerfall des Vielvölkerstaats Österreich-Ungarn; Ende der Monarchie; Gründung von Nationalstaaten, Republikgründungen; Proklamation des Frauenwahlrechts beendet den gesetzlich verankerten Ausschluss von Frauen am öffentlich- politischen Leben.

1968 als transnationales Ereignis und Symboljahr für Aufbruch, Umwälzung und gesellschaftliche Transformationsprozesse – Aufbegehren gegen Autoritäten; politisch-kulturelle Liberalisierung der Gesellschaft mit unterschiedlichen Prägungen in Ost-West. Als Klammer eint der Protest gegen den Vietnamkrieg die westliche Welt: Paris, Berlin, New York, Rom (Beginn der Flower-Power-Bewegung, make love not war); Bürgerrechtsbewegung in USA (Morde an Martin Luther King und Robert F. Kennedy). Prager Frühling: Demokratisch, sozial gerecht, modern - die Visionen von Alexander Dubcek werden in der Nacht vom 20. auf den 21. August 1968 durch den Einmarsch der Warschauer-Pakt-Staaten zerschlagen.

Glaskünstler aus vielen Ländern werden aufgefordert zu diesem Thema hochklassige Objekte anzufertigen und dann in einer Gemeinschaftsausstellung im Waldmuseum auf ca. 600 m² zu präsentieren. Zusätzlich zu den Kunstwerken informieren allgemeine Texte und Objekte zu den beiden Gedenkjahren und ihrer Bedeutung. 

výstava

Samstag 04. Aug 2018 - Mittwoch 03. Okt 2018

Dny skla 2018 "Mír a svoboda 1918 - vybojováno, nadiktováno, vysněno - 1968"

Oba tyto symbolické roky naši společnost nějakým způsobem ovlivnily: 1918 - Konec první světové války; mírové dohody; sebeurčování národů; rozpad Rakouska-Uherska; vytvoření nových států, založení republik; veřejné prohlášení volebního práva žen ukončilo vyloučení ženy z veřejného politického života.

1968 jako výsledek a symbol pro přeměnu společnosti - vzepření se autoritám; politicko-kulturní liberalizace společnosti s rozdílnými projevy na Východu a na Západu. Západní svět se spojil společně protestem proti vietnamské válce: Paříž, Berlín, New York, Řím (začátek hnutí Hippies, make love not war); hnutí za občanská práva v USA (vražda Martina Luthera Kinga a Roberta F. Kennedyho). Pražské jaro: demokratické, sociální, spravedlivé, moderní - vize Alexandra Dubčeka byly zničeny v noci z 20. na 21. srpna vtrhnutím vojsk varšavské smlouvy. 

Skláři z mnoha zemí byli vyzváni, aby na toto téma vytvořili špičkové předměty a ukázali je na společné výstavě na cca 600 m² v Lesním muzeu. Všeobecné texty a předměty informují o významu těchto významných milníků. 
  • Waldmuseum Zwiesel 
  • Lesní muzeum Zwiesel  
  •  
  • Kirchplatz 3 
  • 94227 Zwiesel 
  •  
  • Niederbayern / Dolní Bavorsko

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,090 Sek. | Speicherverbrauch: 3,79 MB / 4,17 MB