Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo
logo
logo

Detail • Detail

Fest / Event

Mittwoch 03. Okt 2018 - Samstag 06. Okt 2018

Pilsen Busking Fest

Das Pilsen Busking Fest ist ein Straßenkunstfestival, bei dem das ganze Stadtzentrum von ausländischen, tschechischen und Pilsener Künstlern überflutet wird.

Das Hauptziel des Festivals ist Pilsen zu revitalisieren und lokale Menschen und Künstler zu inspirieren, sich stärker an öffentlichen Veranstaltungen zu beteiligen. Der Schwerpunkt des Festivals wird im Bereich der Kopeckého, Šafaříkový und Smetanovy sady liegen. Es werden kleinere und größere Podien, Straßen- oder Kreativzonen und verschiedene Ausstellungen entstehen.

slavnost

Mittwoch 03. Okt 2018 - Samstag 06. Okt 2018

Pilsen Busking Fest

Pilsen Busking Fest je festivalem pouličního umění, při kterém celé centrum města již po páté začátkem řijna zaplaví desítky zahraničních, českých i Plzeňských umělců.

Hlavním cílem festivalu je oživit Plzeň a inspirovat místní obyvatele a umělce, aby se více zapojili do dění ve veřejném prostoru. Těžiště celého festivalu bude v lokalitě sadového okruhu – Kopeckého, Šafaříkových a Smetanových sadech. Zde vyrostou menší a větší podia, buskingové či kreativné zóny a proběhnou různorodé výstavy.
  • Pilsen Busking Fest 
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj
  • Eintrittspreis in €:   Eintritt frei
  • Vstupné v Kč:   Vstup zdarma

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
 |
Rendert Time: 0,071 Sek. | Speicherverbrauch: 3,79 MB / 4,17 MB