Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo
logo
logo

Detail • Detail

Ausstellung

Freitag 24. Aug 2018 - Sonntag 28. Okt 2018

Postkonzeptionelle Antikonzeption

Eine Ausstellung dreier Autorinnen, die aus dem Medium Zeichnung hervorgehen - Kateřina Adamová, Michaela Maupicová und Dana Sahánková reflektieren das für die Gegenwart charakteristische "Spiel mit dem Diskurs", deshalb trägt es den neodadaistischen Titel pOSTKONZEpTUELLE ANTIKONZEpTION.

Linguistisches Jonglieren mit Konzepten und ihren Kontexten gehört genauso zum Heute wie ungebundenes Spiel mit dem Libido und der Eskalation von Lust. Es geht hierbei allerdings nicht um explizit konzipierte Themen. Das Projekt öffnet Raum für Intuition im Bereich des Schaffens und der Wahrnehmung. Zeichnung ist ein unmittelbares Medium und hat es am nächsten zum eigenen Denken. Zum Denken über Konzepte und konzeptuellen Konstruktionen.

výstava

Freitag 24. Aug 2018 - Sonntag 28. Okt 2018

Postkonceptuální antikoncepce

Výstava tří autorek vycházejících ve své práci z média kresby - Kateřiny Adamové, Michaely Maupicové a Dany Sahánkové odráží pro současnost charakteristickou „hru s diskursem“, proto nese neodadaistický název pOSTKONCEpTUÁLNÍ ANTIKONCEpCE.

Lingvistické žonglování s pojmy a jejich kontexty patří k dnešku stejně jako nezávazná hra s libidem a eskalace slasti. Nejedná se tu ovšem o žádné explicitně pojaté téma. Projekt otevírá prostor pro intuici, v oblasti tvorby i vnímání. Kresba je médiem bezprostředním a má nejblíže k samotnému myšlení. K myšlení před pojmy a pojmovými konstrukcemi.
  • Kunstmuseum Galerie Klatovy/Klenová 
  • Galerie Klatovy/Klenová 
  •  
  • Klenová 1 
  • 34021 Janovice nad Úhlavou 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj
  • Eintrittspreis in €:   ca. 0,80 / 1,00
  • Vstupné v Kč:   15,00 / 25,00
Rendert Time: 0,081 Sek. | Speicherverbrauch: 3,78 MB / 4,17 MB