Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo
logo
logo

Detail • Detail

Ausstellung

Samstag 28. Jul 2018 - Mittwoch 31. Okt 2018

Jiří Beránek - Vertreibung aus dem Tempel

Der Bildhauer Jiří Beránek betritt mit seiner Installation "Vertreibung aus dem Tempel" die Kirche des Heiligen Laurentius, noch immer einen sakralen, wenn auch entweihten Raum. Und dies ist, zumindest im europäischen kulturellen Kontext, ein höchst sakrales Thema.

Beráneks Skulpturen, Objekte und Installationen befinden sich immer an außergewöhnlichen Orten einer den Menschen übertreffenden Energie, oder sie selbst ermöglichen die Entstehung solcher Orte.

Formen und Stoff von Beráneks Installation "Vertreibung aus dem Tempel" gestalten im Zwiegespräch mit der barocken Architektur der St.-Laurentius-Kirche eine neue Situation des Kircheninterieurs und lassen einen bislang ungehörten Ultraton von Zeit und Raum erklingen.

výstava

Samstag 28. Jul 2018 - Mittwoch 31. Okt 2018

Jiří Beránek - Vyhnání z chrámu

Do kostela svatého Vavřince, prostoru stále sakrálního, byť odsvěceného, vstupuje sochař Jiří Beránek svou instalací s názvem Vyhnání z chrámu. A to je téma navýsost sakrální, alespoň v evropském kulturním kontextu.

Beránkovy sochy, objekty a instalace se vždy ocitají na výjimečných místech člověka přesahující energie, nebo samy takovým místům dávají vzniknout.

Formy a hmoty Beránkovy instalace Vyhnání z chrámu v rozmluvě s barokní architekturou kostela svatého Vavřince vytvářejí novou situaci chrámového interiéru, dávají zaznít dosud neslyšenému ultrazvuku prostoru a času.
 • Kirche des hl. Laurentius in Klattau 
 • kostel sv. Vavřince v Klatovech 
 •  
 • Plánická 174 
 • 33901 Klatovy 
 •  
 • Pilsen / Plzeňský kraj
 • Ansprechpartner / Kontaktní osoba
 • Ing. Hana Kristová
 •  
 • Tel. +420 376 312 049
 • eMail info@gkk.cz
 • Internet www.gkk.cz
 • Eintrittspreis in €:   ca. 0,20 / 0,40
 • Vstupné v Kč:   5,00 / 10,00
Rendert Time: 0,049 Sek. | Speicherverbrauch: 3,78 MB / 4,17 MB