Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo
logo
logo

Detail • Detail

Ausstellung

Freitag 25. Mai 2018 - Sonntag 26. Aug 2018

Luboš Drtina: Unterstrichen

Grafische Arbeiten, Illustrationen, Bücher, freies Schaffen

Luboš Drtina gehört zu den Autoren, die die angewandte Grafik entscheidend beeinflussten. Seine präzisen und im Ausdruck unverwechselbaren Buch-, Zeitschrift- und andere Gestaltungen reflektieren gefühlvoll den literarischen Wert der gestalteten Titel. Zugleich gehen diese von der durch sein freies Schaffen und seine Bücher geformten eigenartigen Ansicht aus.


Die Ausstellung stellt nicht nur eine ausgewählte Übersicht des Schaffens von Luboš Drtina dar, sondern vor allem ein Beispiel seiner schöpferischen Arbeit mit dem vieldeutigen Charakter der grafischen Elemente, Zeichen und Bilder im angewandten Werk, in der Illustration, im Buch sowie im freien Schaffen.

výstava

Freitag 25. Mai 2018 - Sonntag 26. Aug 2018

Luboš Drtina: Podtrženo

Grafické práce, ilustrace, autorské knihy, volná tvorba

Luboš Drtina patří k autorům, kteří významně ovlivnili užitou grafiku. Jeho precizní a výrazově nezaměnitelné knižní, časopisecké a jiné grafické úpravy citlivě reflektují literární hodnotu upravovaných titulů a současně vycházejí z osobitého názoru formovaného vlastní volnou tvorbou a autorskými knihami. 


Výstava je nejen výběrovým přehledem dosavadní Drtinovy tvorby, ale především ukázkou tvůrčí práce s mnohoznačnou povahou grafických prvků, znaků a obrazů v užitém díle, ilustraci, autorské knize i volné tvorbě.
  • Westböhmische Galerie in Pilsen - Ausstellungssaal "13" 
  • Západočeská galerie v Plzni - výstavní síň "13" 
  •  
  • Pražská 13 
  • 30100 Plzeň 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj
  • Eintrittspreis in €:   ca. 2,00
  • Vstupné v Kč:   50,00
Rendert Time: 0,055 Sek. | Speicherverbrauch: 3,78 MB / 4,17 MB