Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo
logo
logo

Detail • Detail

Musik klassisch

Sonntag 19. August 2018   16.00 h - 18.00 h

31. Wurzer Sommerkonzerte - Elżbieta Mazur, Klavier: Grenzenlose Fantasie – Schumann und Chopin

Die virtuose Wiener Pianistin Elżbieta Mazur mit polnischen Wurzeln entführt ihr Publikum in ihrem Klavierrecital in die innere Welt zweier genialer Romantiker: Schumann meets Chopin. Auf einer Reise ins Zauberreich grenzenloser Fantasie voll Romantik und Leidenschaft erwartet das Publikum ein Labyrinth der Gefühle und Gedanken, ausdrucksstark interpretiert auf höchstem Niveau.

Während Schumann die Stimmung des Augenblickes in seiner Sonate op. 22 festhielt und hier ein klingendes Zauberreich schuf, entfaltete Chopin noch nie dagewesene leidenschaftliche Dramatik, gestützt auf das klassische Fundament als Sprungbrett wie in seinen Variationen op. 2 über Mozarts Don Giovanni und das Thema „La ci darem la mano“.

Dazu werden vier Mazurken von Chopin erklingen. Die Mazurka ist ein ursprünglich aus Polen stammender stilisierter Tanz, den Frédéric Chopin meisterhaft vertont hat. Seine Mazurken werden durch die Interpretation von Elżbieta Mazur zu einem musikalischen Genuss der Extraklasse.

Die vielfach ausgezeichnete Pianistin tritt international auf den großen Konzertbühnen auf und hat sich besonders als Schumann-, Schubert- und Chopin-Spezialistin einen Namen gemacht. So wird auch der umfangreiche Zyklus „Carnaval“ von Robert Schumann unter ihren Händen zu einem erlesenen Hörerlebnis.

Robert Schumanns stürmische Liebe zu der kaum 18-jährigen Ernestine von Fricken verdanken wir eine von Schumanns meistgespielten Kompositionen Carnaval op. 9. Einige der 21 Charakterstücke sind nach Figuren der Commedia dell’Arte benannt, andere nach fiktiven Persönlichkeiten wie Florestan und Eusebius, in denen Schumann seine eigene Doppelnatur erkannte.

Der 12. Teil des Zyklus ist Frédéric Chopin gewidmet. In großer Verehrung schrieb Schumann über Chopin „Hut ab, ihr Herren, ein Genie!“

vážná hudba

Sonntag 19. August 2018   16.00 h - 18.00 h

31. letní koncerty ve Wurzu - Elzbieta Mazur, klavír: Fantazie bez hranic - Schumann a Chopin

Virtuózní vídeňská pianistka s polskými kořeny Elzbieta Mazur zavede publikum ve svém klavírním recitálu do vnitřního světa dvou geniálních romantiků: Schumann meets Chopin. Na cestě do kouzelné říše fantazie bez hranic plné romantiky a vášně očekává publikum labyrint pocitů a myšlenek s výrazově silnou interpretací na nejvyšší úrovni.

Zatímco Schumann ve své Sonátě op. 22 zachytil náladu okamžiku a vytvořil zde znějící kouzelnou říši, rozvinul Chopin nevídanou vášnivou dramatičnost, opíraje se o klasický základ jako odrazové prkno jako ve svých Variacích op. 2 na Mozartova Dona Giovanniho a téma "La ci darem la mano". 

K tomu ještě zazní čtyři Chopinovy mazurky. Mazurka je stylizovaný tanec, původně pocházející z Polska, který Frederic Chopin mistrovsky zhudebnil. Jeho mazurky se v podání Elzbiety Mazur stávají prvotřídním hudebním požitkem.

Tato mnohokrát oceněná pianistka vystupuje na mezinárodních velkých koncertních scénách a stala se slavnou obzvláště jako specialistka na Schumann, Schuberta a Chopina. Tak také rozsáhlý cyklus "Carnaval" Roberta Schumanna je v jejím podání vybraným poslechovým zážitkem.

Bouřlivé lásce Roberta Schumanna k sotva 18leté Ernestině von Fricken vděčíme za jednu z Schumannových nejhranějších skladeb, Carnaval op. 9. Některé z 21 částí jsou nazvány podle postav commedia dell´Arte, jiné podle fiktivních osobností jako Florestan a Eusebius, v nichž Schumann ukázal svoji vlastní dvojí povahu.

12. část cyklu je věnována Frédéricu Chopinovi. Schumann napsal ve velké úctě o Chopinovi: "Klobouk dolů, pánové, génius!"
  • Wurzer Sommerkonzerte 
  • Letní koncerty, Wurz 
  •  
  • Kirchplatz 1 
  • 92715 Püchersreuth-Wurz 
  •  
  • Oberpfalz / Horní Falcko
  • Eintrittspreis in €:   20,00 | ermäßigt 10,00
  • Vstupné v Kč:   520,00 / se slevou 260,00
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 3,79 MB / 4,17 MB