Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo
logo
logo

Detail • Detail

Musik klassisch

Samstag 04. August 2018   18.00 h - 20.00 h

31. Wurzer Sommerkonzerte - Mettis Quartett, Litauen

Das litauische Mettis Streichquartett wurde für seine Vielgestaltigkeit und bravouröse Spielweise bereits mehrfach mit internationalen Preisen ausgezeichnet.

Wenige Monate nach der Gründung des Mettis Quartetts 2011 in Vilnius gewannen die Musiker bereits den Internationalen Litauischen Kammermusik-Wettbewerb und dazu den Spezialpreis. In rascher Folge wurden K. Tumosa und B. Petrauskas, Violine, K. Rudokas, Viola, und R. Vaitkevičius, Violoncello, mit zahlreichen weiteren wichtigen Preisen ausgezeichnet.

In seiner jungen Karriere spielte das Mettis Quartett u. a. in Deutschland, Österreich, Frankreich, Portugal, Ungarn, Bulgarien und China, in der Wigmore Hall London und in Utrecht.

Das Wurzer Publikum werden sie mit einem faszinierenden Programm von Haydns „Lerchenquartett“ über Beethoven zu Schostakowitsch begeistern. Diesen „Titanen“ der Streichquartettkomposition ist ein Werk ihres Landsmannes Mikalojus Konstantinas Čiurlionis an die Seite gestellt.

Čiurlionis war eine Doppelbegabung und studierte sowohl Musik als auch Bildende Kunst. Als Sohn eines litauischen Kirchenorganisten und seiner von evangelischen Emigranten aus Bayern abstammenden Mutter setzte er sich für die litauische Musik und Kunst auf hohem Niveau ein. Er starb allerdings bereits mit 36 Jahren in bitterster Armut. Sein in Leipzig komponiertes Streichquartett c-Moll bringt das Mettis Quartett zu Gehör, ein Juwel, das es in der Konzertlandschaft selten zu hören gibt.

vážná hudba

Samstag 04. August 2018   18.00 h - 20.00 h

31. letní koncerty ve Wurzu - Mettis Quartett, Litva

Litevské Mettisovo smyčcové kvarteto již bylo pro svoji všestrannost a bravurní způsob hraní několikrát vyznamenáno mezinárodními cenami.

Jen málo měsíců po založení Mettisova kvarteta v roce 2011 ve Vilnjusu zvítězili tito hudebníci v mezinárodní litevské soutěži komorní hudby, a navíc získali i speciální cenu. Brzy nato pak získali další důležité ceny ve složení K. Tumosa a B. Petrauskas, housle, K. Rudokas, viola, a R. Vaitkevičius, violoncello.

Během své ještě mladé kariéry vystupovalo Mettisovo kvarteto mimo jiné v Německu, Rakousku, Francii, Portugalsku, Maďarsku, Bulharsku a Číně, v londýnské Wigmore Hall a v Utrechtu.

Publikum ve Wurzu jistě nadchnou fascinujícím programem od Haydnova "Skřivánčího kvartetu" přes Beethovena až po Šostakoviče. K těmto "titánům" skladby smyčcových kvartetů se ještě připojí dílo jejich krajana Mikalojuse Konstantinase Čiurlionise.

Čiurlionis měl dvojí nadání a studoval jak hudbu, tak i výtvarné umění. Jako syn litevského varhaníka v kostele a matky, která pocházela z evangelických emigrantů z Bavorska, se zasadil o litevskou hudbu a umění na vysoké úrovni. Zemřel však v pouhých 36 letech ve velké chudobě. Jeho smyčcový kvartet c-moll, složený v Lipsku, zahraje Mettisovo kvarteto – jedná se o skvost, který je na koncertech slyšet jen zřídka.
  • Wurzer Sommerkonzerte 
  • Letní koncerty, Wurz 
  •  
  • Kirchplatz 1 
  • 92715 Püchersreuth-Wurz 
  •  
  • Oberpfalz / Horní Falcko
  • Eintrittspreis in €:   20,00 | ermäßigt 10,00
  • Vstupné v Kč:   520,00 / se slevou 260,00
Rendert Time: 0,051 Sek. | Speicherverbrauch: 3,79 MB / 4,17 MB