Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo
logo
logo

Detail • Detail

Live-Musik / Club

Freitag 05. Okt 2018 - Sonntag 07. Okt 2018

Workshop mit Spirituals und Gos-pels: Lieder aus der Tiefe

Flois Knolle-Hicks möchte zum Mitmachen ermutigen, damit die TeilnehmerInnen zu einem großen Gesang werden, die Stimmen zu erheben und singen, gegen das Unrecht, den Schmerz, die Verzagtheit, die Einsamkeit des Herzens; sich auf diese Weise mit den Befreiungshoffnungen und Kämpfen der Völker auseinandersetzen. Sie sollen dabei erleben, dass unter ihnen Gemeinschaft entsteht, dass ein Stück ihrer Befreiungssehnsucht leben kann, dass Solidarität wächst.

Die Veranstaltung richtet sich an Kirchenchöre und alle Interessenten verschiedener Nationalitäten und verschiedener Konfessionen, die eingeladen sind, zu entdecken, welche verbindende und befreiende Kraft sich in der Freude und Solidarität beim gemeinsamen Singen entfalten kann.
Tschechischer Partner ist die Gruppe Elias aus Klattau.

Dank des solidarischen und großzügigen Angebots der Organisation Tandem Pilsen ist der Workshop für Teilnehmer bis 27 Jahre kostenfrei!

Während des Workshops werden am Samstag, 06.10. ab 16 Uhr im Garten zwei Bäume gepflanzt – Linden der Freiheit – als Symbol der deutsch-tschechischen Freundschaft (im Rahmen eines Projekts von Tandem und CZ-Tips für Kinder und Jugendliche). Einige Worte wird der Oberbürgermeister der Stadt Selb sprechen, der Leiter der Kulturabteilung der Stadt wird ebenfalls teilnehmen. Bei der Pflanzung der Bäume werden Kinder der privaten Grundschule und des Familienzentrums „Kleeblatt“ aus Marienbad helfen. Die Teilnehmer des Workshops werden dabei zusammen mit der Gruppe Elias aus Klattau als tschechischen Partner des Workshops auftreten und singen.

živá hudba / klub

Freitag 05. Okt 2018 - Sonntag 07. Okt 2018

Workshop se spirituály a gospely: písně z hlubin

Flois Knolle-Hicks by ráda povzbudila ke společnému dílu, aby se účastníci stali „společným zpěvem“, pozvedli hlasy a zpívali proti jakémukoli bezpráví, bolesti, malomyslnosti a osamění srdce. Budeme společně zpívat a tím se zabývat zápasy a nadějí na svobodu národů a různých lidí v rozličných situacích života. Účastníci budou moci zažít společenství, touhu po svobodě a solidaritě.

Workshop je připraven pro pěvecké sbory i pro všechny lidi různých národností a vyznání, kteří jsou pozváni, aby mohli společně poznat, jaká spojující a osvobozující síla se může rozvinout v radosti a solidaritě společního zpívání. Zároveň je workshop otevřen pro všechny ostatní zájemce.
Českým partnerem je skupina Elias Klatovy.

Díky solidární a velkorysé nabídce organizace Tandem z Plzně je workshop pro účastníky do 27 let věku zdarma!

Během workshopu proběhne v zahradě areálu v sobotu 6. 10. od 16:00 hod. zasazení dvou stromků – lip svobody – jako symbolu CZ-DE vzájemnosti (z projektu Tandemu a CZ-Rady pro děti a mládež). Pár slov pronese primátor města Selb a zúčastní se i vedoucí odboru kultury tohoto města. Při zasazení stromků pomohou děti ze soukromé rodinné ZŠ a rodinného centra Čtyřlístek z Mariánských Lázní. Zazpívají přitom účastníci workshopu se zvláštním vstupem skupiny Elias Klatovy jako CZ-partnera workshopu.
  • Sozialakademie "Haus" Silberbach, EJF-Akademie für Bildung und internationale Zusammenarbeit 
  • Sociální akademie "Dům" Silberbach, EJF-Akademie pro vzdělávání a mezinárodní spolupráci 
  •  
  • Sommerhauer Str. 1-5 
  • 95100 Selb OT Silberbach 
  •  
  • Oberfranken / Horní Franky
  • Eintrittspreis in €:   160,00
  • Vstupné v Kč:   1.275,00

Fotogalerie • Fotogalerie

 Flois Knolle-Hicks, Sängerin und Chorlei-terin: studierte Schulmusik in den USA. In Deutschland hat sie mehrere Jahre als Kir-chenmusikerin in Frankfurt am Main gear-beitet. Sie führt Workshops mit Spirituals und Gospels im Inland und Ausland durch. Die | Flois Knolle-Hicks, Zpěvačka a sbormistrová Flois Knolle-Hicks studovala hudbu v USA. V Německu pracovala řadu let jako hudebnice v církvi ve Frankfurtu nad Mohanem. Vede workshopy se spirituály a gospely v Německu i v zahraničí. Je zde všude známa pro sv
Partner skupina Elias Klatovy | Partner Musikgruppe Elias Klatovy
Rendert Time: 0,071 Sek. | Speicherverbrauch: 3,80 MB / 4,17 MB