Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo
logo
logo

Detail • Detail

Ausstellung

Samstag 23. Jun 2018 - Samstag 04. Aug 2018

A. Rajchlová - Stillstand der Zeit / Pavel Micka - Fotografien / Jiří Jiroušek - himmlisches Dobrš und Böhmerwald-Region

ALŽBĚTA RAJCHLOVÁ wurde zum Studium an der Prager Akademie für bildende Kunst ins Malereiatelier III von R. Rittstein aufgenommen. In ihrem Werk fokussiert sie sich auf das realistische Abbilden von Leuten und Objekten des alltäglichen Lebens, aber auch auf die Reflexion von Theaterschaffen im Malereibegriff sowie auf die illusionistische Darstellung des Zerfalls von Realität im Stillstand der Zeit.

PAVEL MICKA macht überwiegend Portraits, Autoportraits sowie Gruppenfotos. Zurzeit arbeitet er an der Sammlung Kůry (Rinden) und am Makrofotografie-Zyklus zu Pflanzen und Gräsern.

JIŘÍ JIROUŠEK
ist ein Fotograf "des Himmels". Der Gleitschirm ist für ihn wie Flügel, die Manövrierfähigkeit gibt ihm die Möglichkeit, das Land unter sich mit prüfendem Blick zu betrachten, unauffällige Winkel vor allem der Tschechischen Republik zu erhaschen, interessante Perspektiven zu finden und magisches Licht einzufangen.     

výstava

Samstag 23. Jun 2018 - Samstag 04. Aug 2018

A. Rajchlová - Utkvění času / Pavel Micka -Fotografie / Jiří Jiroušek - Nebeská Dobrš a Pošumaví

ALŽBĚTA RAJCHLOVÁ byla přijata ke studiu na AVU do ateliéru malířství III M. Rittsteina. Ve své tvorbě se zaměřuje na realistické zobrazování lidí a objektů každodenního života, na reflexi divadelní tvorby v pojetí malby a na iluzivní zobrazování rozpadu reality v zastavení času.

PAVEL MICKA
fotografuje převážně portréty, autoportréty  a také skupinovou fotografií. V současné době pracuje na souboru Kůry a na cyklu makrofotografií květin a trav.

JIŘÍ JIROUŠEK je „nebeský” fotograf. Padákové kluzáky jsou jeho křídla, manévrovacími schopnostmi mu dávájí možnost zkoumavě se zahledět na zemi pod ním, neopominout nenápadná zákoutí především České republiky, najít zajímavý úhel, chytit magické světlo.
  • Verein für die Erneuerung von Dobrš 
  • Sdružení pro obnovu Dobrše 
  •  
  • Dobrš čp.1 
  • 384 73 Dobrš 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj
  • Eintrittspreis in €:   ca. 0,80
  • Vstupné v Kč:   20,00

Fotogalerie • Fotogalerie

 | A.Rajchlová - Utkvění času
 | P. Micka - Fotografie
 | J.Jiroušek - Nebeská Dobrš a Pošumaví
Rendert Time: 0,056 Sek. | Speicherverbrauch: 3,79 MB / 4,17 MB