Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo
logo
logo

Detail • Detail

Freizeit

Freitag 01. Juni 2018   09.30 h - 11.45 h

Wandern mit einer Pantomime - David Und Goliath

Spielerisches und fröhliches Schauspiel - eine mimische Vorstellung von Martin Sochor.

Eine belehrende Geschichte davon, dass sich die Größeren und Stärkeren nicht von den Kleineren und Schwächeren abheben sollen und das Allerbeste ist befreundet zu sein. Wie ändert sich der Mensch in der Schauspieler-mima? Das sehen alle mit eigenen Augen. Sie sehen ein Schränkchen mit Make-up und die Veränderung des menschlichen Gesichtes in eine Maske, die auf Befehl lächeln, traurig sein, mutig und auch schrecklich sein kann.

Zusammen mit dem Schauspieler entdecken wir die Welt der Fantasie. Das Unsichtbare wird sichtbar. Wir werden zusammen frohen Mutes in die Welt der Fantasie und des Spielerischen eintauchen. Wir werden uns über uns selbst lustig machen, erfahren etwas über die Natur, wenn wir zusammen Wind, Wasser und Erde spielen und überhaupt werden wir ein Haufen Spaß erleben.

Kinder werden nicht nur Spaß haben, sondern werden zusammen mit dem Schauspieler Teil der Vorstellung, an der sie sich auch aktiv beteiligen.

událost

Freitag 01. Juni 2018   09.30 h - 11.45 h

Putování s pantomimou - David A Goliáš

Hravé a veselé činoherně - mimické představení Martina Sochora.

Poučný příběh o tom, že se velcí nemají vytahovat na malé, silnější na slabší a úplně nejlepší je být kamarádi. Jak se změní člověk v herce-mima? To všichni uvidí na vlastní oči. Uvidí skříňku s líčidly a proměnu lidské tváře v masku, která se umí na povel smát, být smutná, odvážná i hrozná.

Společně s hercem objevíme svět fantazie. Neviditelné se stává viditelným. Vrhneme se spolu odvážně do světa fantazie a hravosti. Budeme si dělat srandu sami ze sebe, dozvíme se něco o přírodě, když si spolu zahrajeme vítr, vodu i zemi a vůbec zažijeme spoustu legrace.

Děti se nejen pobaví, ale spolu s hercem se stávají součástí představení, na kterém se i aktivně podílejí. 
  • Informationszentrum Prachatice 
  • Informační centrum Prachatice 
  •  
  • Velké náměstí 1 
  • 383 01 Prachatice 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj
  • Eintrittspreis in €:   frei
  • Vstupné v Kč:   Zdarma
Rendert Time: 0,061 Sek. | Speicherverbrauch: 3,78 MB / 4,16 MB