Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo
logo
logo

Detail • Detail

Ausstellung

Dienstag 15. Mai 2018 - Freitag 15. Jun 2018

archivistin – autonautin – artistin – alpin | Susanne Neumann

Das Jahresthema im Kunstraum Sigismundkapelle "Grenzen" bearbeitet Susanne Neumann mit einer Rauminstallation, die versuchen wird eine große europäische Grenze - die Alpen - "erfahrbar" zu machen.

Die Künstlerin reist häufig zwischen Bayern und Italien
über die Alpen und vermischt in ihrer Lebenswelt die oberpfälzer Wurzeln mit ihrer kulturellen Sozialisierung in der Toskana. Als sie mit 19 ihre Heimatstadt Waldsassen verließ, um in Florenz Künstlerin zu werden, begann damit auch die Auseinandersetzung mit zwei Kulturen, die so unähnlich nicht sind und die sich nach Susanne Neumanns  Vorstellung an den Alpen spiegeln.  

Die Alpen als einerseits unüberwindbares Hindernis aber auch als durchlässiges Nadelöhr, als mächtige Sperre und als Brennglas der eigenen Empfindungen, wenn der Brenner über- wunden und die Poebene sich entfaltet….

výstava

Dienstag 15. Mai 2018 - Freitag 15. Jun 2018

archivistka - autonautka - artistka - alpinistka | Susanne Neumann

Téma roku v uměleckých prostorách kaple Sv. Zikmunda "Hranice" zpracovává Susanne Neumann pomocí prostorové instalace, která se pokusí zprostředkovat velkou evropskou hranici - Alpy.

Tato umělkyně často cestuje mezi Bavorskem a Itálií přes Alpy a ve svém světě propojuje hornofalcké kořeny se svojí kulturní socializací v Toskánsku. Když v 19 letech opouštěla svůj rodný Waldsassen, aby se stala umělkyní ve Florencii, začalo tím také její vypořádání se se dvěma kulturami, které si nejsou tak nepodobné a které se podle představ Susanne Neumann zrcadlí v Alpách.

Alpy jako na jedné straně nepřekonatelná překážka ale také jako propustné ouško jehly, jako mohutná závora a jako spojovací čočka vlastních pocitů, když člověk překoná Brenner a rozvine se před ním Pádská nížina...
  • Kunstraum Sigismundkapelle 
  • Umělecký prostor v kapli Zikmunda 
  •  
  • Haidplatz 8 
  • 93047 Regensburg 
  •  
  • Oberpfalz / Horní Falcko
Rendert Time: 0,069 Sek. | Speicherverbrauch: 3,78 MB / 4,17 MB