Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo
logo
logo

Detail • Detail

Freizeit

Dienstag 01. Mai 2018 - Sonntag 06. Mai 2018

Anifilm - Internationales Festival von animierten Filmen in Třeboň

AniFest ist ein internationales Festival für animierte mediale Produktionen. AniFest hat sich seit 2002 eine bedeutende Position nicht nur im europäischen, sondern auch im weltweiten Kontext ausgebaut. Bereits seit dem zweitem AniFest ist es ein Festival mit internationalem Niveau.

Für den Wettbewerbsteil des Festivals melden sich alljährlich immer mehr Künstler an. Neben der einwöchigen Begegnung weltweit agierender Animationskünstler setzte sich AniFest das Ziel, die bestmöglichen Kontakte unter den mitteleuropäischen Künstlern, die sich mit Animation befassen, zu vermitteln. 

událost

Dienstag 01. Mai 2018 - Sonntag 06. Mai 2018

Anifilm - mezinárodní festival animovaného filmu

AniFest je mezinárodní festival animované tvorby, který si za dobu své existence, od roku 2002, vybudoval významnou pozici nejen v evropském, ale i světovém kontextu.

Již od svého druhého ročníku je AniFest festivalem na mezinárodní úrovni do jehož soutěžní části se každoročně hlásí, čím dál více umělců. Kromě týdenního setkání nad celosvětovou animovanou tvorbou si dal AniFest za úkol zprostředkovat co nejlepší kontakty mezi středoevropskými umělci, kteří se animovanou tvorbou zabývají.
  • Informations- und Kulturzentrum der Stadt Třeboň 
  • Informační a kulturní středisko města Třeboně 
  •  
  • Masarykovo náměstí 103/I 
  • 379 01 Třeboň 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj
Rendert Time: 0,069 Sek. | Speicherverbrauch: 3,78 MB / 4,17 MB