Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo
logo
logo

Detail • Detail

Ausstellung

Donnerstag 19. Apr 2018 - Donnerstag 10. Mai 2018

Reformation im östlichen Europa – Die böhmischen Länder

Die Reformation 1517 stellt einen der wichtigsten Einschnitte der europäischen Geschichte dar.

Doch bereits hundert Jahre vor Luther kritisierte Jan Hus von Prag aus die katholische Kirche, wofür er 1415 auf dem Konstanzer Konzil verbrannt wurde. Auf ihn beriefen sich die Utraquisten und die Böhmischen Brüder, die sich später auch mit Luther austauschten.

Dessen Lehren verbreiteten sich vor allem in Nord- und Westböhmen sowie in Teilen Mährens. Nach der Schlacht am Weißen Berg 1620 setzte die Gegenreformation ein. Nach Entstehung der Tschechoslowakei 1918 wurde die Evangelische Kirche der Böhmischen Brüder gegründet. Sie wirkte als Kooperationspartner an der Wanderausstellung mit.

výstava

Donnerstag 19. Apr 2018 - Donnerstag 10. Mai 2018

Reformace ve střední a východní Evropě – České země

Reformace, která započala bájným přibitím protestních tezí Martina Luthera na vrata Zámeckého kostela ve Wittenbergu, představuje jeden z nejdůležitějších mezníků v evropských dějinách.

Přesto však již sto let před Lutherem katolickou církev kritizoval rovněž Jan Hus, který za to byl roku 1415 na Kostnickém koncilu upálen. Na něho se odkazují jak utrakvisté, tak Čeští bratři, kteří pak byli i v kontaktu s Lutherem.

Lutherovo učení se rozšířilo především v severních a západních Čechách, ale i v částech Moravy. Po porážce na Bílé hoře v roce 1620 započala protireformace. Po založení Československé republiky v roce 1918 byla založena Českobratrská církev evangelická. Ta je projektovým partnerem putovní výstavy Kulturního fóra.
  • Städtisches Amt Přeštice 
  • Městský úřad Přeštice 
  •  
  • Husova 465 
  • 334 01 Přeštice 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj
Rendert Time: 0,066 Sek. | Speicherverbrauch: 3,78 MB / 4,17 MB