Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo
logo
logo

Detail • Detail

Ausstellung

Freitag 20. Apr 2018 - Samstag 04. Aug 2018

Steve Frey - Life Cycle

Seine Arbeit ist inspiriert von unserem eigenen Lebenszyklus. Das kontinuierliche Schleifen, das keinen Anfang und kein Ende hat, spiegelt unser eigenes Muster des Lebens wider, wobei unsere Essenz vererbt und über Generationen weitergegeben wird. Unsere genetischen Merkmale, die sich über Generationen hinweg erkennen lassen, spiegeln sich auch in seinen Skulpturen wider.

Die einfachen, aber schweren Formen sind wie eine leere Leinwand, auf der die Schnitte ihre volle Wirkung entfalten können. Das Ergebnis sind optische Rätsel und zum Nachdenken anregenden Visionen. Jedes Stück ist ein Unikat und doch sind sie alle miteinander verbunden.

výstava

Freitag 20. Apr 2018 - Samstag 04. Aug 2018

Steve Frey - Life Cycle

Jeho práce je inspirovaná naším vlastním životním cyklem. Kontinuální smýkání, které nemá začátek ani konec, odráží náš vlastní styl života, přičemž naše esence se dědí a předává dalším generacím. Naše genetické znaky, které lze rozpoznat i v dalších generacích, se také odrážejí v jeho sochách.

Jednoduché, ale těžké tvary jsou jako prázdné plátno, na kterém mohou řezy plně rozvinout svůj účinek. Výsledkem jsou optické hádanky a vize nutící k přemýšlení. Každý kus je unikát, a přece jsou všechny spolu spojeny.
  • Galerie am Museum, Frauenau 
  • Galerie u muzea, Frauenau 
  •  
  • Grafenauer Strasse 8 
  • 94258 Frauenau 
  •  
  • Niederbayern / Dolní Bavorsko
Rendert Time: 0,060 Sek. | Speicherverbrauch: 3,78 MB / 4,17 MB