Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo
logo
logo

Detail • Detail

Ausstellung

Samstag 12. Mai 2018 - Sonntag 08. Jul 2018

Deněl - 11. Überlegungen zur heutigen gesellschaftlichen Kultur

Die Vereinigung besonders junger Künstler DENĚL ist eine Künstlergruppe, die Dr. Luboslav Moza vor zehn Jahren am Institut für Kunsterziehung der Pädagogischen Fakultät der Komenský-Universität in Bratislava ins Leben gerufen hat.

Bei den Mitgliedern handelt es sich nicht nur um talentierte Studenten sowie die jügnsten Absolventen dieser Hochschule, sondern auch solche anderer Schulen, aber auch außergewöhnlich talentierte Autodidakten.

Die jungen Künstler bringen nicht nur ihre Wahrnehmung, sondern auch neue Blickwinkel auf die Kunst mit, die besonders nötig sind. Davon zeugt die bereits zum 11. Mal stattfindende Ausstellung ihrer Werke.

Veranstaltungsort: Gelarie Dolní brána 

výstava

Samstag 12. Mai 2018 - Sonntag 08. Jul 2018

Deněl - 11. úvah o dnešní společenský kultuře

Sdružení nejmladších umělců DENĚL je tvůrčí skupina, kterou před deseti lety vytvořil Dr. Ĺuboslav Moza na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty University Komenského v Bratislavě.

Jejími členy jsou nejen talentovaní studenti a nejmladší absolventi této školy, ale i dalších škol a také mimořádné talenty, samouci.

Mladí umělci přináší nejen své objevování, ale i nové pohledy na umění, které jsou tak potřebné. Svědčí o tom už 11. ročník pořádání jejich výstav.  

Místo konání: Galerie Dolní brána 
  • Kultur- und Infozentrum der Stadt Prachatice 
  • Kulturní a informační služby města Prachatice 
  •  
  • Horní 170 
  • 383 01 Prachatice 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj
  • Eintrittspreis in €:   ca. 1,00 / 0,50
  • Vstupné v Kč:   20,00 / 10,00
Rendert Time: 0,055 Sek. | Speicherverbrauch: 3,78 MB / 4,17 MB