Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo
logo
logo

Detail • Detail

Ausstellung

Donnerstag 26. Apr 2018 - Montag 14. Mai 2018

Setkání – Begegnungen

Grenzüberschreitendes Projekt von Herbert Pöhnl und Edmund Stern, das Begegnungen von Deutschen und Tschechen thematisiert.

Beide Autoren sind häufig unterwegs und entdecken interessante Personen und Orte. Die vielfältigen Eindrücke präsentieren sie in Ausstellungen, im Internet und bei Vorträgen. Die Eigenheiten, das Gemeinsame, die Verschiedenheiten von Deutschen und Tschechen wollen sie, zusammen mit vielen Beteiligten und Unterstützern, vorstellen und dabei Grenzen überwinden.

Pöhnl und Stern treffen Unternehmer, Bürgermeister, Pfarrer, Passanten, Dissidenten, Naturschützer, Künstler, Außenseiter und Professoren. Sie tauchen ein in die aufregende Mischung aus Klischees und Faktischem, Sorgen, Hoffnungen, Geschichtlichem und Aktuellem – mit viel Interesse und Optimismus, ohne Vorgaben, ohne Wertungen.

Das Ziel ist das gegenseitige Kennenlernen auf menschlicher Ebene, das Verstehen und Tolerieren. Das ermöglichen nur Besuche und Gespräche, das Sich-Kennenlernen muss gewollt sein.

výstava

Donnerstag 26. Apr 2018 - Montag 14. Mai 2018

Setkání – Begegnungen

Přeshraniční projekt Herberta Pöhnla a Edmunda Sterna, který tematizuje setkávání Němců a Čechů.

Oba autoři jsou často na cestách a objevují zajímavé osobnosti a místa. Své rozmanité dojmy následně prezentují na výstavách, internetu a přednáškách. Společně s účastníky a podporovateli chtějí představit to, čím jsou Češi a Němci osobití, co je spojuje a čím se od sebe liší, a tím překonat hranice.

Pöhnl a Stern se setkávají s podnikateli, starosty, faráři, kolemjdoucími, disidenty, ochránci přírody, umělci, outsidery a profesory. Ponořují se do napínavé směsi plné klišé i faktů, starostí, nadějí, minulosti i přítomnosti – s velkým zájmem a optimismem, bez očekávání či hodnocení.

Cílem je vzájemné seznámení na lidské úrovni, porozumění a tolerance. To umožňují pouze návštěvy a rozhovory, seznamování musí být chtěné.
  • Maximilianeum 
  •  
  • Max-Planck-Straße 1 
  • 81675 München 
  •  
  • Sonstige / ostatní
Rendert Time: 0,072 Sek. | Speicherverbrauch: 3,78 MB / 4,17 MB