Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo
logo
logo

Detail • Detail

Ausstellung

Dienstag 20. Mär 2018 - Sonntag 13. Mai 2018

Wie klingt die Oberpfalz?

Bilder von der Oberpfalz gibt es viele, aber „Wie klingt die Oberpfalz?“

Studierende der Vergleichenden Kulturwissenschaft an der Universität Regensburg haben sich in einem Projektseminar an die Arbeit gemacht, die Klänge und Geräusche der Oberpfalz zu erforschen. Die Zusammenarbeit mit den Studierenden der Fachakademie für Raum- und Objektdesign in Cham, den Softwareentwicklern der Medieninformatik der Universität Regensburg und der Kultur- und Heimatpflege des Bezirks Oberpfalz hat zu der einzigartigen Ausstellung „Wie klingt die Oberpfalz?“ geführt.

Klänge, Texttafeln, multimediale Spiele und Anwendungen sowie begleitende Fotografien vermitteln die neun Schwerpunkte der Ausstellung, in denen sich die Alltagskultur der Oberpfalz abbildet: Sprache, Grenzen, Ernährung, Arbeiten, Freizeit, Wohnen und Familie, Bräuche, Musik sowie Natur.

výstava

Dienstag 20. Mär 2018 - Sonntag 13. Mai 2018

Jak zní Horní Falc?

Obrazů Horní Falce je mnoho, ale „Jak zní Horní Falc?“ 

Studenti oboru Srovnávací kulturologie na Univerzitě Řezno se pustili v rámci projektového semináře do práce a zkoumali zvuky a šumy Horní Falce. Spolupráce se studenty Odborné akademie prostorového a objektového designu v Chamu, s vývojáři softwaru v oboru Mediální informatiky Univerzity Řezno a Kulturní a regionální péčí Horní Falce vedla k uspořádání jedinečné výstavy s názvem „Jak zní Horní Falc?“.

Zvuky, tabule s textem, multimediální hry a aplikace a také doprovodné fotografie zprostředkovávají devět zaměření výstavy, ve kterých se vyobrazuje všední kultura Horní Falce: jazyk, hranice, strava, práce, volný čas, bydlení a rodina, zvyky, hudba a příroda.
  • Grenzlandmuseum in Kdyně 
  • Muzeum Příhraničí ve Kdyni 
  •  
  • Nádražní 314 
  • 345 06 Kdyně 
  •  
  • Pilsen / Plzeňský kraj

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
Rendert Time: 0,001 Sek. | Speicherverbrauch: 3,79 MB / 4,17 MB