Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo
logo
logo

Detail • Detail

Ausstellung

Mittwoch 21. Mär 2018 - Freitag 11. Mai 2018

Retrospektive des Grafikers Václav Johanus

Die Retrospektive des prominenten Grafikers und Illustrators Václav Johanus ist eine Auswahl aus allen Bereichen der Bildenden Kunst, denen er sich professionell widmet: Karikaturen, Grafiken, Typografien, Illustrationen und Collagen.

Ein Teil der Ausstellung ist Kindern gewidmet. Der Autor hat auf der Bühne der Bildenden Kunst in der zweiten Hälfte der 60er Jahre eine streng geometrische schwarze Zeichenarbeit in der Karikatur durchgesetzt. Eine typisch vereinfachte bis hin zur strengen Form der Bildenden Kunst, die poetische Gestaltung und den Humor übertrug er auch auf die Temperas und die Grafiken.

Die Poetik und die typischen Elemente Südböhmens bleiben die Hauptinspirationsquelle des Autors. Er hat schon über 100 eigene Ausstellungen veranstaltet und nahm an über 200 gemeinsamen Ausstellungen nahezu auf der ganzen Welt teil. Für Grafiken, Spielzeugideen, Plakate und Karikaturen hat er bedeutende Auszeichnungen erhalten. Die Jubiläumsausstellung wird von einem umfangreichen Katalog begleitet.

výstava

Mittwoch 21. Mär 2018 - Freitag 11. Mai 2018

Retrospektiva grafika Václava Johanuse

Retrospektiva předního grafika a ilustrátora Václava Johanuse je výběrem ze všech výtvarných oblastí, jimž se profesionálně věnuje: je to kreslený humor, grafika, typografie, ilustrace a koláže.

Část výstavy je věnována dětem. Autor se na výtvarné scéně prosadil ve druhé pol. 60. let přísně geometrickou černou kresbou v kresleném humoru. Typickou zjednodušenou až strohou výtvarnou formu, poetické ztvárnění a humor přenesl i do temper a grafik.

Poetika a typické prvky jižních Čech zůstávají hlavním inspiračním zdrojem autora. Uspořádal přes 100 samostatných a účastnil se více než 200 společných výstav téměř po celém světě. Za grafiku, návrhy hraček, plakát a kreslený humor získal významná ocenění. Jubilejní výstavu doprovází obsáhlý katalog.
  • Galerie Beim Rathaus 
  • Galerie U Radnice 
  •  
  • Martínka z Húsky 54 
  • 390 01 Tábor 
  •  
  • Südböhmen / Jihočeský kraj
  • Eintrittspreis in €:   ca. 0,40 / ca. 0,80
  • Vstupné v Kč:   10,00 / 20,00
Rendert Time: 0,058 Sek. | Speicherverbrauch: 3,78 MB / 4,17 MB