Partner • Partneři

logo
logo
logo
logo
logo
logo

Detail • Detail

Freizeit

Sonntag 18. Mär 2018 - Sonntag 25. Nov 2018

Zeitzeugen - Jahresmotto 2018 im Oberpfälzer Freilandmuseum

Für die Saison 2018 hat das Oberpfälzer Freilandmuseum das Motto „Zeitzeugen“ gewählt. Nicht die Geschichte großer Männer ist das Thema dieses Museums, sondern die der „kleinen Leute“ und der Alltagskultur. Das Freilandmuseum versucht sich vermehrt mit der neueren Geschichte im ländlichen Raum der Oberpfalz auseinanderzusetzen. 

Zu Saisonbeginn Anfang März wird eine Ausstellung mit dem Titel „Volk Heimat Dorf – Ideologie und Wirklichkeit  im ländlichen Bayern der 1930 und 1940er Jahre“  eröffnet. Erarbeitet wurde die Ausstellung von der Arbeitsgemeinschaft Süddeutscher Freilichtmuseen, die seit 1995 kontinuierlich neue und wichtige Themen für die Museumsbesucher aufbereitet. 

In dieser Ausstellung, die sich mit einem schwierigen Abschnitt unserer Geschichte beschäftigt, nicht die große Politik steht im Mittelpunkt, sondern die Probleme der Landbevölkerung zwischen Erzeugungsschlacht und Hungersnot, Ideologie und Alltagsbewältigung. Dazu gehört gerade auch auf dem Land die Aufnahme verschiedenen Bevölkerungsgruppen vor, während und nach dem zweiten Weltkrieg. Obwohl die Freilichtmuseen lange versäumt haben die Zeitzeugen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu befragen, konnten doch noch Quellen hinzugezogen werden, die sich mit dem Alltagsleben dieser Zeit beschäftigen.  

Dabei hat es gerade in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts auf dem Lande so viele Veränderungen gegeben, wie nie zuvor. Durch Zeitzeugenbefragungen haben Studenten der Universität Regensburg  versucht möglichst viele Aspekte dieser Veränderungen zu erforschen. Ihre Ergebnisse werden im Freilandmuseum zu sehen sein.  

Zum Motto Zeitzeugen gehört auch ein Projekt, bei dem versucht werden soll Senioren nicht nur als Besucher unseres Museums zu empfangen, sondern ihre Erfahrungen und ihr Wissen willkommen zu heißen. Das Oberpfälzer Freilandmuseum hofft, dass durch die vielen Aktivitäten im Jahr 2018 sich noch andere Besucher bereit erklären ihr Wissen dem Museum zur Verfügung zu stellen.  

událost

Sonntag 18. Mär 2018 - Sonntag 25. Nov 2018

Pamětníci – téma muzejní sezóny 2018 v Hornofalckém skanzenu

Hornofalcký skanzen zvolil pro muzejní sezónu 2018 téma „pamětníci“. Nejde přitom o příběhy velkých osobností, nýbrž o minulost „malých lidí“ a běžného života. Skanzen se přitom zaměří na novější dějiny venkovského života v regionu Horní Falce. 

Sezóna bude zahájena výstavou s názvem „Národ, domov, venkov – ideologie a skutečnost ve venkovském Bavorsku v letech 1930–1940“. Tato výstava je dílem pracovní skupiny Jihoněmeckých skanzenů, která od roku 1995 neustále zpracovává nová a důležitá témata pro muzejní návštěvníky. 

Tato výstava, která se zabývá složitým obdobím německých dějin, nevypráví o velké politice, ale o každodenních problémech venkovského obyvatelstva s výrobou potravin a hladomorem, ideologií a běžným přežitím. K tomu patřilo právě na venkově také přijetí spousty nových obyvatel před, během a po druhé světové válce. Přesto, že muzejní zařízení dost dlouho opomíjela získat od pamětníků první poloviny 20. let informace, podařilo se nakonec přece jen najít doklady, které se životem tohoto období zabývají.  

Přitom se právě v druhé polovině 20. století na venkově tolik změnilo. Díky informacím, které získali studenti univerzity z Řezna od pamětníků, se podařilo zdokumentovat spoustu aspektů těchto změn. Výsledky jejich práce budou ve skanzenu k vidění. 

K tématu pamětníci patří také projekt, při kterém se chceme pokusit seniory přivítat v našem zařízení nejen jako návštěvníky, ale získat od nich rovněž vědomosti a zkušenosti. Hornofalcký skanzen doufá, že početnými akcemi v roce 2018 osloví další hosty, kteří budou ochotni se o své vzpomínky s muzeem podělit. 
  • Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen 
  • Hornofalcký skanzen Neusath-Perschen 
  •  
  • Neusath 200 
  • 92507 Nabburg 
  •  
  • Oberpfalz / Horní Falcko

Fotogalerie • Fotogalerie

 |
 |
 |
 |
 |
 |
Rendert Time: 0,068 Sek. | Speicherverbrauch: 3,80 MB / 4,18 MB